Hvor lenge skal vi finne oss i at ukomfortable og upopulære sannheter blir holdt skjult for innbyggerne?

Hvor lenge skal saker som avdekker skandaløse sannheter bare bli «orienteringssaker» og ikke hovedsaken i politiske behandlinger?

Hvor lenge skal eneste svar være «tjenesten er forsvarlig og god» eller slik leder for hovedutvalget i helse, omsorg og sosial sier: «Det er ikke noen heldig situasjon».

Enda en ny avsløring kommer fram i media etter Sivilombudets rapport om Åsgårdstrand sykehjem. Denne gang er det en av beboerne som blir låst inne på avdelingen ved Indre havn sykehjem uten å ha samtykket. Samme beboer snakker om maten som serveres på sykehjemmene i Horten. Den er visst fortsatt svært dårlig.

Les mer om Sivilombudets rapport her (+)

Forskriften om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) har som formål å sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom.

Hvor er da verdigheten for beboerne på sykehjemmene i Horten når de blir låst inne på rommene sine uten samtykke?

Hvor er verdigheten når det eneste tilbud om frisk luft er et lite balkongbesøk?

Hvor er verdighet når tilpasset fysisk aktivitet er nesten ikke-eksiterende?

Hva betyr det at «tjenesten er forsvarlig og god» når familien må skaffe og organisere fysioterapitjeneste privat?

Hvor er verdigheten når det sies at «tjenesten er forsvarlig og god», når det avdekkes at «samtlige gjennomgåtte pasientjournaler manglet dokumentasjon av hvordan en legemiddel gjennomgang ble gjennomført, inkludert beskrivelse av undersøkelser, funn og oppfølgingstiltak. Slik informasjon kunne ikke gjenfinnes i verken lege eller sykepleie delen av pasientjournalen» (sitat fra Sivilombudets rapport for Åsgårdstrand).

Hvor er verdigheten når «dokumentasjonen i pasientjournalene om matinntak fremstod som tilfeldig, og hvor informasjonen er sporadisk ang mat og væskeinntak og tilrettelegging ved måltider» (sitat fra Sivilombudets rapport fra Åsgårdstrand).

Slik kunne jeg dessverre fortsette videre med mange saker.

Historier om dårlig mat, lav bemanning, lite aktivitet, neddoping, våte bleier og eldre som passivt plasseres foran TV-en i mange timer, er gjengangere. Vi vet at det er slik, både ansatte, politikere og pårørende.

Det lages planer, det gis garantier før kommunevalg, det loves en ny start. Likevel har situasjonen, med noen få positive unntak, ikke blitt vesentlig bedre i eldreomsorgen.

Når leder for Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial i Horten kommune stiller spørsmål som «hvem de eldre er og hva de behøver», og skal samle en delegasjon som skal jobbe med denne saken; da viser det en handlingslammet leder for hovedutvalget. Det siste vi trenger er mer utredning. Vi trenger handling og endring!

I tillegg til beskyldninger om at KrF blander sannhet og fiksjon i denne saken, selv om det var direkte sitater fra Sivilombudets rapport. Det vitner i beste fall om å stikke hodet i sanden og ignorere realiteten.

Det er rart at i Kvalitetsmelding Helse og velferd 2021 nevnes ikke et ord om slike forhold, heller ikke om Sivilombudets rapport fra Åsgårdstrand sykehjem.

Så hva skal vi gjøre?

Først la oss komme ut av en politiske apati! La oss politikere som er folkevalgte begynne å lytte til folket, som har valgt nettopp oss.

For det andre la oss slutte å gjemme oss bak utsagn som «tjenesten er forsvarlig og god» så lenge det finnes en beboer som ikke har det godt.

For det tredje må vi erkjenne at vi politikere har ansvaret for hvordan vi prioriterer våre eldre. Og når vi leser Sivilombudets rapport, og når vi hører hva de eldre sier selv, må vi erkjenne at vi har vi sviktet.

Snart lages det budsjettforslag fra alle partiene. Hvor mye det bevilges til helse og til tiltak på sykehjemmene, avgjør om vi skal fortsette med den skandaløse og uverdige behandling av beboerne på sykehjemmene i Horten.

I over åtte år på rad har KrF satt både fysioterapeut på sykehjemmene, eget kjøkken og flere ansatte på sitt budsjettforslag. Og det skal vi gjøre igjen, med håp om at andre partier også skal plusse på med gode forslag. Ingen skal være redd for å bli gammel i Horten. Ingen.

Og til slutt kanskje det enkleste: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem».