Tidligere formann i Horten Sjakklubb og aktiv spiller i årene 1948-49, Per Heggard Engebretsen, lurer på hva nå som skjer med Horten Sjakklubb, etter at Stein Bjørnsen ble dømt for juks.

Her er vårt svar:

Vi støtter Stein Bjørnsen i den betydning at vi har tillit til han i denne saken. Det bygger vi på erfaringer vi i klubben har med han siden klubben ble revitalisert for 3 år siden. Vårt kjennskap til han som menneske og hans sjakkspill sammen med oss i klubben både på trening og i turneringer. Han har sittet sammen med oss i styret som nestformann, han har spilt sjakk med oss, diskutert sjakk med oss. Vi har sett alt det arbeidet han har nedlagt for å komme dit han var.

Vi som kjenner hele denne saken, mener fortsatt at bevisene mot han mangler vesentlige drøftelser, og at motargumentene ikke har kommet godt nok fram. Testen som ble gjennomført mangler også økologisk validitet (at testen måler det den er ment å måle) i forhold til å bedømme «berøringsspillere», noe den norske og internasjonale kapasiteten på dette området Johs Kjeken har påpekt, men som det ikke ble tatt hensyn til.

Vi ønsker ikke å rette kritikk mot Norges Sjakkforbund, de har etter beste evne prøvd å løse denne saken, men etter vår mening har de tatt en feil beslutning.

Men vi forholder oss til dommen og respekterer de praktiske konsekvensene. Styret i Horten sjakklubb aksepterer altså dommens konsekvenser, som innebærer at Stein Bjørnsen utelukkes for to år, fram til 2018, og at han ikke lengre kan være vår nestformann. Gruppen som har støttet Stein i denne prosessen har jobbet intenst med saken over lang tid og nedlagt betydelig arbeid for å motbevise jukspåstandene.

Da ingen av disse «bevisene» synes å ha blitt hensyntatt godt nok i dommen, og at dommen således ikke virker overbevisende nok, og at vi har en annen erfaring å bygge på enn sjakkforbundets domsutvalg,- for eksempel ved at vi ikke har merket noe til, eller hatt mistanke om noen form for juks i spill mot oss i klubben - så har vi tillit til at Stein Bjørnsen snakker sant når han sier han ikke har jukset. I dette at han snakker sant støtter vi ham på det personlige og moralske plan.

Vi i Horten sjakklubb vil også støtte Stein framover, hjelpe han til å komme tilbake. Vi ser nå at den eneste måten han vil kunne renvaske seg, er å komme tilbake i toppform, da vil denne saken igjen bli aktualisert, men vil nok da få en helt annen vinkling.

Den støtten vi gir han er uavhengig av hva som er tilfelle med dommen eller «sannheten», men gjelder han som medmenneske, og der støtter vi han fullt ut. De som tviler mest i denne saken, bør komme i sjakklubben, der vil de selv utover høsten og neste år får lov til å spille mot Stein. Per Heggard Engebretsen og andre skeptikere er hjertelig velkommen til vår klubb, og vil da muligens revurdere sin oppfatning i denne saken.