Etter en lang periode som politiker har Torild Brække engasjert seg i frivillig arbeid. Etter sine år som politiker har hun vært mindre synlig, uten å ligge på latsiden. Hun har ligget til lading, forstår vi. Med breddfulle batterier overtar Torild Brække nå som lederfor Horten Røde Kors.

Brække hadde ikke vært seg selv uten en ambisiøs tiltredelseserklæring, og å «samle hele Horten Røde Kors til ett stort team», som hun sier, er en stor og krevende oppgave. Avtroppende Røde Kors-leder Trond Viggo Mora sier det presist: Det er en spesiell posisjon, som krever en person med stor arbeidskapasitet.

Brække har bred erfaring og sterk gjennomføringsevne, en rød tråd er engasjementet for de svakeste i samfunnet. Det har brakt i front for organisasjonen FIF og til topps i lokal helsepolitikk. Hun har også teft for hva som engasjerer folk flest og hva som gir tiltrengt oppmerksomhet om hjertesaker. Blant annet har hennes gratisbutikk satt Horten på norgeskartet i beste TV-sendetid.

Mora er ikke i tvil om at Brække er den rette til jobben han selv har gjort en svært god jobb i i tre perioder. Han vet også at arvtakeren har et nettverk og en erfaring som vil gjøre Røde Kors godt.

Hortensfolk kjenner Brække som varmhjertet og direkte. Det er egenskaper som kommer godt med i en stor organisasjon med mange engasjerte medarbeidere. Hjelpekorpset er Røde Kors’ proff-gren. Medlemmene kjemper også i mykere divisjoner, mot fattigdom og ensomhet.

Vi merker oss signalet om at Besøkstjenesten skal utvikles til å favne flere som trenger omsorg, og at Røde Kors og Horten kommune samarbeider om en beredskapsplan. Dette vil Torild Brække sette sitt tydelige preg på.

Vi ønsker henne og Røde Kors lykke til.