For at den del av debatten hvor våre navn har blitt nevnt skal være basert på faktaopplysninger, og ikke antakelser eller rykter, ønsker jeg å få frem følgende:

Om eierskap i CM: Jeg har 50 prosent eierandel og Eirik Østern, Tomas Haukelidsæter og Henrik Riis Kristensen har den siste 50 prosent delen.

Om bruk av frivillige og dugnad:

Alle ansatte i våre selskaper avlønnes naturligvis på normale vilkår. Ingen arbeider gratis og ingen kristen menighet er involvert i våre selskaper.

Både jeg og Eirik Østern er begge åpne om vår trosretning og som kjent er Eirik i Smiths Venner og har vokst opp i Horten. Jeg er medlem av statskirken, og har også vokst opp i Horten.

Gjennom vårt felles selskap CM Utvikling er vi ydmyke og svært glad for å kunne ta del i Hortens utvikling. Vi synes Hortens muligheter er mange og vi gleder oss til fortsettelsen.