– Roing på Borrevannet er fredeligere enn 30-40 skrålende skolebarn i kano

VITENSKAP: Innsenderen ber Naturvernforbundet dokumentere at roing på Borrevannet fortrenger våtmarksfugl.

VITENSKAP: Innsenderen ber Naturvernforbundet dokumentere at roing på Borrevannet fortrenger våtmarksfugl. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

«En løgn blir ikke sannhet fordi om den blir gjentatt flere ganger».

DEL

MeningerTrosby og Kristoffersen fra Naturvernforbundet fortsetter sine udokumenterte påstander i Gjengangeren onsdag 18. januar. En løgn blir ikke sannhet fordi om den blir gjentatt flere ganger, for eksempel at Roklubben fornekter kunnskap og sprer falsk argumentasjon.

Faktum er at Trosby/Kristoffersen ennå ikke har kunnet fremlegge en eneste forskningsrapport som sier noe om at en av de mest miljøvennlige aktivitetene man kan drive med, nemlig roing, er til noen som helst skade eller sjenanse for fugleliv på innsjøer. Hverken Norsk Ornitologisk Forening eller andre forskningsmiljøer har dokumentasjon på dette. Trosby og Kristoffersen henviser stadig til en robane. Hvor de har det fra, vites ikke, men det har aldri vært snakk om å anlegge noen som helst bane eller andre installasjoner på Borrevannet.

LES INNLEGGET HER: Roklubben fornekter kunnskap og sprer falsk argumentasjon

Det har kun vært snakk om å kunne ro og trene på vannet, og da i nordenden av vannet og i den mest trafikktette perioden på Indre Havn. Rotrening på Borrevannet er direkte sammenlignbart med aktiviteten på Sorø Sø, men også for eksempel et av de mest beskyttede vann i Europa, nemlig Rotsee i Luzern i Sveits der roaktivitet og fugleliv lever helt fint sammen (der det også årlig arrangeres roregattaer og for øvrig Olaf Tufte vant sitt første VM-gull i singelsculler i 2001).

UTFORDRER NATURVERNFORBUNDET: Hans Due er æresmedlem og tidligere leder av Horten Roklubb.

UTFORDRER NATURVERNFORBUNDET: Hans Due er æresmedlem og tidligere leder av Horten Roklubb. Foto:

Det er dessuten atskillig mer fredelig enn både landbruksaktivitet, fisketurisme og støy fra 30–40 skrålende skolebarn i kanoer fra Natursenteret på vannet. Ingen av disse aktivitetene ser ut til å ha noen negativ innvirkning på fuglelivet på vannet. Roaktivitet og dens påvirkning på omgivelsene har nok både jeg og alle andre medlemmer av roklubben veldig mye mer kunnskap om enn Trosby og Kristoffersen. Skulle ønske at de to kunne observere vår aktivitet og påvirkning på miljøet en sommerdag. Da er jeg sikker på at de vil forandre syn, og i stedet for å forsøke å bidra til å legge ned en sunn og miljøvennlig idrettsaktivitet i kommunen vår, heller vil være en medspiller for å kunne fortsette aktiviteten til alles beste.

Selv om det er forskjell i antall arter på Sorø Sø og Borrevannet har det ingen som helst innvirkning på forholdet i aktivitetene. Man kan jo gå ut fra at 258 forskjellige arter på Borrevannet ikke forstyrres mer enn 130 arter på Sorø Sø. I så fall imøtesees Trosby og Kristoffersens redegjørelse for hvor grensen for antall arter går.

At det ikke foreligger formelle vern av Sorø Sø er intet argument. Et formelt vern er kun en politisk avgjørelse, og slett ikke i konflikt med den miljøvennlige, sunne og støysvake aktiviteten som roing er. Aktiviteten har ikke forskjellig påvirkning på naturen basert på et politisk vedtak.

LES OGSÅ: Nå kan du skyte enda flere rådyr

Det finnes en mengde sårbare vann både i Norge og mange andre land der roing foregår, og der det overhodet ikke er noe konfliktnivå mellom naturvern og roaktiviteten slik som Trosby og Kristoffersen forsøker å skape. Hva er det de vet som ikke andre i Norge og Europa vet om roaktivitet og negativ påvirkning på fugleliv? Når de to så argumenterer med at det etter deres vurdering burde være mulig å vurdere alternative løsninger som for roklubben vil være bedre enn Borrevannet, oppfordrer jeg Trosby/Kristoffersen til å:

1. Framlegge vitenskapelig basert dokumentasjon på at roaktivitet vil fortrenge det meste av våtmarksfugler (i nordenden av Borrevannet).

2. Framlegge dokumentasjon basert på forskning om at rotrening er en organisert aktivitet som er i permanent konflikt med verneverdiene og at all annen aktivitet som i dag foregår på Borrevannet ikke er det.

3. Angi de alternative muligheter de vurderer som for Roklubben vil være bedre enn Borrevannet. Jeg forutsetter da at de har satt seg inn i hvordan rotrening foregår og hvilke krav til farvann som gjelder.

Artikkeltags