Hvordan skal man få hesten inn i butikken?

Dette er selvsagt et veldig lite problem i en urolig verden. Men likevel: Dersom flere forretninger har et tilbud som nødvendigvis må medføre at kunden medbringer sin hest, så bør forretningen tilrettelegge forholdene bedre.

På Sjøsiden for eksempel. Jeg anser det som svært lite dyrevennlig å true hesten inn i lokaler den utvilsomt vil oppleve som skremmende. Bare tenk på det blankpolerte gulvet. Må hesten ta av seg skoene og påføre seg sklisikre tøfler ved inngangen? Og hva om en eller flere hester får panikk? Ønsker vi ha ha livredde hester med sklisikre tøfler travende rundt på et kjøpesenter? Vil ikke dét legge en demper på kjøpelysten til øvrige kunder?

Jeg har verken hest eller omfattende kunnskap om hest, men jeg vet såpass at en hest i mange tilfeller må sales for at eieren skal kunne benytte den på beste måte. Når så en rekke forretninger reklamerer med «Sale», ville det etter mitt syn være mest hensiktsmessig om hesten hadde en trygg atkomst til lokalet. Dersom slik atkomst ikke finnes, anser jeg sale-tilbudet som direkte villedende – ja, på grensen til uforsvarlig og ulovlig.

Hvor er myndighetene? Burde ikke ordføreren gripe inn? Det kan umulig være et utbredt behov for så mye saling i Horten? Bilene utfører nødvendig persontransport i våre dager, og således burde for eksempel motorvask være et mer attraktivt tilbud. Hestene får alltids dekket sitt salingsbehov hjemme i stallen. Så derfor anbefaler jeg sale-forretningene i stedet å gjøre som mange andre forretninger i disse dager: Arrangere «Salg» til glede for de tobeinte kunder.

PS: Jeg blir nå i ettertid gjort oppmerksom på at «Sale» er engelsk for «Salg». Dette er fryktelig pinlig. Vennligst se bort fra min mishagsytring. DS.

LES OGSÅ: Borrevannet

LES OGSÅ: Ny giv i miljøpolitikken