Norge har titusener av hjemløse katter som lever et hardt liv med kulde, sult og sykdommer. I mange andre land er det hundretusener av hjemløse hunder som utsettes for en ufattelig råskap. Årsaken til dette problemet er konstant overproduksjon og bruk- og kast av dyr. Det er et menneskeskapt problem som dyra betaler en høy pris for.

Daglig legges mange kattunger og andre dyr ut på annonsestedene. I tillegg til at det er mange farer knyttet til selve omplasseringen, blant annet med illegale miljøer som utnytter dyr som kan anskaffes gratis, ender mange av disse dyra opp hjemløse. Uten hjelp vil de fleste omkomme etter store lidelser. Hver enkelt katteeier har et stort ansvar for å bidra til at det blir færre slike skjebner ved å kastrere katten. I mange land er det vanlig med hjemløse hunder. Hundefangere er ansatt på heltid for å fange inn hunder og bringe dem til offentlige hundemottak, der de enten avlives inhumant etter en tid eller omkommer av sult og vanstell eller angrep fra andre hunder.

Hunder ligger apatiske i kalde betongceller, mange med store ubehandlede sår, de står utendørs i sprengkulde uten ly, de er radmagre, vannet er frosset og de er uten håp. Det er uetisk å produsere nye individer når verden er full av hjemløse dyr. Det må også bli større bevissthet rundt viktigheten av kastreringskampanjer for å hjelpe hjemløse dyr, og her må myndighetene spille på lag med de frivillige.

Kastrerer du katten din sparer du mange ufødte kattunger for et lidelsesfylt liv som hjemløse. Samtidig gir du hjemløse katter en bedre sjanse til å få et hjem. Adopterer du hjemløse dyr redder du liv i stedet for å støtte oppdrett som bidrar til å skape «overskuddsdyr». Hver enkelt kan være med å snu den negative utviklingen. Hver enkelt har et ansvar.

LES OGSÅ: Roklubben fornekter kunnskap og sprer falsk argumentasjon