Roklubben og Borrevannet

ROING: Roklubben har gjort mye for Horten og bør fortsette med det, men ikke på Borrevannet, skriver innsenderen. Bildet er fra Indre havn. foto: OLE KRISTIANSEN

ROING: Roklubben har gjort mye for Horten og bør fortsette med det, men ikke på Borrevannet, skriver innsenderen. Bildet er fra Indre havn. foto: OLE KRISTIANSEN

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

«Sansen for naturvern er åpenbart mangelvare hos sentrale politiske aktører i Horten».

DEL

MeningerMotstanden mot roing på Borrevannet grunner seg på bekymring for forstyrrelser i en verneverdig allerede fredet unik biotop, hvor hensynet til fuglelivet er tillagt spesiell vekt. Til tross for dette går Ap og Høyre likevel sterkt inn for roing her. Når Naturvernforbundet selvsagt ikke ønsker roing, antyder Hans Due fra Roklubben at dette ødelegger for Roklubbens utvikling og eksistens i Horten.

Sansen for naturvern er åpenbart mangelvare hos sentrale politiske aktører i Horten. Roklubbens behov skal prioriteres på bekostning av miljømessige hensyn, som fremstilles som overdrevne.

Denne bagatelliseringen er imidlertid basert på løse påstander og synsing, og kan oppfattes som respektløs i og med at både Fylkesmannen og Miljøverndepartementet vurderte aktuelle naturvernmessige sider og fredet Borrevannet som naturreservat allerede i 1981. Det har ikke fremkommet momenter av nyere dato som skulle tilsi endringer vedrørende dette, snarere tvert imot. Det burde ikke komme som noen overraskelse at flytting av roaktiviteter til Borrevannet ville føre til motstand fra naturvernhold.

Det kan nok virke forlokkende å fremstille Naturvernforbundet som syndebukk. Men kritikken bør vel rimeligvis også rettes mot dem som vil anlegge en flytende havneby midt i den gamle robanen på Indre havn, og dermed tvunget Roklubben til å se seg om etter andre muligheter. Derfor har Borrevannet fremkommet som et alternativ.

Roklubbens aktiviteter på Borrevannet må i lys av dette nødvendigvis få et langt større omfang enn det som blir påstått til nå. En skal ikke være spesielt synsk for å hevde at neste utspill eventuelt blir å etablere nybygget ved den gamle pumpestasjonen som Roklubbens fremtidige base for roing. Man kunne vel greid seg rimelig bra med de gamle fasilitetene på Indre havn.

Det er ikke sikkert at omsorgen for Roklubben på politisk hold stikker spesielt dypt. Prosjektet flytende havneby er nok vurdert å gi politisk profitt med stor stemmegevinst ved å signalisere vyer, handlekraft og tiltrekning av skattebetalere til Horten. Opplegget kan imidlertid også oppfattes som et frieri til miljøignoranter og økonomiske profitører. Nødvendig åpenhet og informasjon om prosjektet fra ansvarlig hold har manglet.

Etter Gjengangerens oppslag nylig, hvor omfanget av planene kom til syne, var det nok mange som sperret øynene opp. Trolig er det også mange som godt kunne tenke seg andre utnyttelser av havneområdet på Indre havn, enn å bygge en flytende havneby. En skal merke seg at dette vil være et kraftig inngrep i allmenne rettigheter og hevd, og en kan stille spørsmål om tillatelser og hjemmel. Hva med strandsone og allmenn ferdsel på land og til vanns? Det er ikke bare grunneiere som skal bestemme her.

Roklubben er en sentral part med rettigheter som det kunne være vel verdt å kjempe for, men man er kanskje overkjørt i prosessen. Med tradisjon og resultater har Roklubben gjort mye for Horten og bør fortsette med det, men ikke på Borrevannet.

LES OGSÅ: – Roing på Borrevannet er fredeligere enn 30–40 skrålende skolebarn i kano

Artikkeltags