Det går med raske skritt mot ny budsjettbehandling i kommunestyret, og administrasjonen er for lengst i gang med sitt forslag som skal fremmes for politikerne på slutten av året.

Ved forrige budsjettbehandling hadde administrasjonen satt som forutsetning at de som søkte om sosialhjelpstønad skulle få beregnet barnetrygden som del av sin inntekt, og konsekvensen av en slik beslutning er altså at de fattigste av de fattige barna ikke får barnetrygd.

Barnetrygden ble som kjent i sin tid innført for at barna i de fattigste familier skulle gis en ekstra støtte fra det offentlige, og den gangen var det langt flere fattige familier med barn enn hva det er i dag.

Ordningen som ble innført ble gjort «universell» og gikk til samtlige barn i hele landet, og da vil det være en stor skam om dagens lokalpolitikere fjerner denne støtten til de som trenger det aller mest.

Uten å endre på forutsetningen om å omdefinere barnetrygd til inntekt vil venstresiden i lokalpolitikken altså gjenta urettferdigheten fra forrige budsjettbehandling.

 

Det er kanskje noen som husker AP’s tidligere partisekretær Håkon Lie da han tordnet mot sin egen regjering og sa:

«Vi skal alltid være en støtte for de som sitter nederst ved bordet!» Nå kan det selvsagt hende at dette gikk Ap.’s lokalpolitikerne hus forbi under behandlingen av et stort og meget omfattende budsjett for inneværende år, men denne gangen gis det ingen unnskyldning hvis det samme gjentar seg for budsjettet 2017.