Dette er et nytt boligprosjekt mellom Keisemarkens badehus og Kanalen i Horten, og dekker Ollebakkstranda, Bankløkka og Bromsjordet. Vi fem arbeider med å dokumentere bygninger og liv på dette området som vi kjenner fra barndom og ungdom. For et ærefullt og morsomt oppdrag! Navn, ja det hadde vi. Denne oppfordingen gikk også ut gjennom lokalavisen, og hvorfor ikke! Slikt engasjerer.

Noe forbauset ble vi da kommunen selv valgte veinavn tematisk basert på småbåttyper (pram, sjekte, snekke og så videre). Når vi er forbauset, er det fordi området har en bygnings- og beboerhistorie fra langt tilbake, som vi mener må bli tatt vare på. Alle husene på Bankløkka, fra rundt 1900 er for lengst blitt revet. Noen for å gi plass til kirkegården der blomster fra hagen til Åse Gullund Hørnes på Bankløkka 4 stadig kommer opp som en høflig påminnelse om det som var.

Indre Havn sykehjem er for lengst etablert. Det er kommet opp industribebyggelse, som skal rives. «Allerede», kan man tenke.

Navn på personer og steder er viktige minnemarkører. Bjarne Nærsnes er et navn som dukker opp i mange sammenhenger. Vi akte i «Antonisbakken» der Arthur Antonisen vokste opp, kjent som smugler, berømt som forfatteren Arthur Omre. Martha Kobbel som eide Bankløkka 3, hadde moteforretning i Storgata 19. Sverre Kristiansen, sosialsjef i kommunen, var født på Bankløkka 6. I nummer 5 bodde den barnekjære Aksel Paulsen – «Pælsen» – som hadde lastebil og turhus.

Mot høst ble turhuset satt på lasteplanet for dagstur med blåbærplukking. Senhøstes var det langtur med overnatting i høyet på en låve når det var tyttebærtur. Festlig!

Ellers hadde vi navn på steder til bading, lek, grøssende nifs gjemsel i skumringen, fotball og soling. Ja bading, stuping, svømming. Helt inne ved stranda lå Lekteren, restene av et skrog som var som en ikke sand-, men vannkasse der de aller minste kunne sitte og plaske og leke i det lunkne vannet inne på grunna, langt innenfor den skumle mollabakken. Det badelivet!

Sivets sønner var navnet på strøkets gutter, og vi jenter ville være Sivets døtre. Nå vil vi bidra med vårt sus av stedets særpreg og historie. De yngste blant oss er vel rundt 70 år gamle. Minner blir borte, men stedsnavn bidrar til å holde dem ved like.

Navn vi brukte var: Antonisbakken, Kubakken, Løvstranda, Havnehagen, Ollebakksletta / Sletta, Løkka, Skaustien. Kanskje det var navn som vi har glemt, men noen husker.

Nye navn som selger, som Horten- eller Indre havneby, og historiske navn som Bankløkka og Bromsjordet, kan komme i konflikt. Vi mener at saken om å bevare lokale navn er viktige som ledd i et steds historie, og av stor prinsipiell interesse. Vi vet at Fortidsminneforeningen i Vestfold skal diskutere dette. Vi håper også at Fylkeskonservatoren vil ta opp spørsmålet om bevaring av stedsnavn ved nyetablering på historisk grunn.

Nå vil vi gjerne at våre politikere skal gjennomdrøfte dette, både for gamle og nye beboere av denne bydelen som var den sentrale delen av Horten, og innfartsåren før Torggatas gjennombrudd.