Mange hundre korpsmusikanter setter ekstra farge på Horten

Juni måned er i aller høyeste grad også en korpsmåned. Bare følg med på hva som skjer i Horten til helgen.