(Vestviken 24)

Det siste året har arbeidsledigheten i Norge falt, fra omtrent 5 prosent til omtrent 4 prosent i dag.

Likevel har mange vært bekymret, fordi vi samtidig har sett en vekst i den såkalte «skjulte ledigheten». Færre og færre nordmenn jobber, og i stedet havner mange på helserelaterte ytelser som uføretrygd.

Men nå ser også denne trenden ut til å ha snudd. Torsdag la SSB fram sine prognoser for norsk økonomi for de kommende årene. Og tallene ser pene ut for jobbveksten i Norge.

LES OGSÅ: Nå slår svenskene oss

Langtidsledigheten ned

SSB forventer faktisk at andelen nordmenn i jobb vil ta seg litt opp fram mot 2020.

– Det som gjør at vi med stor sikkerhet kan si at vi har lagt det slappe arbeidsmarkedet bak oss, er mange sammenfallende indikatorer. De siste sysselsettingstallene fra Arbeidskraftundersøkelsen viser en oppgang, og arbeidsstyrken tiltar. På samme tid viser tall fra Nav at langtidsledigheten går ned, sier SSB-forsker Victoria Sparrman til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Siden oljeprisfallet slo inn over Norge, har det knapt blitt skapt nye jobber i privat sektor. Nesten alle nye jobber har kommet i offentlig sektor. Men nå forventer SSB at den trenden snur.

LES OGSÅ: Det beste rådet hvis du vil ha jobb på dagen: – Bli sykepleier, sveiser eller kokk

Vekst i privat sektor

– Jobbveksten i offentlig forvaltning forventes å ligge rett i underkant av trendveksten ellers. Det betyr at sysselsettingsveksten vi ser kommer i privat tjenesteyting. Vi forventer også vekst i industrien som følge av økte oljeinvesteringer, sier Sparrman.

Fordi SSB forventer at vanlige folks forbruk vil gå opp de neste årene, blant annet som følge av høyere lønnsvekst, tror de at mye av jobbveksten vil komme i forbruksrelaterte næringer, som varehandelen og hotell- og restaurantbransjen.

Samtidig vil noen bransjer gjøre det svakere.

– Vi forventer at folks forbruk vil gå opp, sånn at tjenestenæringer vil følge denne utviklingen. Mens i bygg- og anleggsbransjen der vi forventer avtakende aktivitet, ser vi at sysselsettingsveksten også går ned. Så sysselsettingsutviklingen følger i stor grad produksjonsutviklingen, sier Sparrman.

SSB spår også at arbeidsledigheten vil fortsette å falle. Årsgjennomsnittet for 2017 er 4,2 prosent. I løpet av de neste tre årene tror SSB ledigheten vil falle gradvis, og ende på 3,7 prosent i 2020.

(ANB)