(Vestviken 24)

Ved midnatt torsdag kveld går forhandlingsfristen ut i årets hovedoppgjør i privat sektor. Flere kilder tett på forhandlingene er tydelige overfor NTB: Partene står langt fra hverandre, og alt tyder på at det blir brudd. Det samme er situasjonen i det parallelle oppgjøret mellom NHO og YS. Dermed går oppgjøret til Riksmekleren med planlagt meklingsoppstart onsdag etter påske.

Det er særlig forhandlingene om en ny AFP-ordning som skal være vanskelig. De forbundsvise forhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet om nye regler for reise, kost og losji skal også stå i stampe, etter det NTB forstår.

Fører ikke meklingen fram, blir det streik fra 8. april. Potensielt kan til sammen 235.000 medlemmer i NHO-LO og NHO-YS-området bli tatt ut i streik.