(Vestviken 24)

Sist uke ble det kjent at Birdstep selger det svenske datterselskapet Birdstep Technology AB til den amerikanske konkurrenten Smith Micro for to millioner dollar, drøyt 17 millioner kroner.

Lundkvist driver investeringsselskapet Middelborg Invest, som kommer svært godt ut av handelen etter en rekke strategiske grep, skriver Finansavisen.

Rettet emisjon

Samtidig med salget av datterselskapet gjennomfører Birdstep en rettet emisjon mot sin største enkeltaksjonær, Middelborg Invest, på 7,48 millioner kroner. Lundkvist kontrollerer også Teki Solutions, som har inngått en partneravtale med Smith Micro om å selge Smith Micros og Birdsteps produkter i det nordiske markedet og dele fortjenesten 50-50.

Videre fusjoneres Birdstep med et nyopprettet datterselskap av Middelborg, som foreløpig har fått navnet MergerCo. Middelborg plasserer blant annet eierskap i Teki Solutions i det nye selskapet. Alt innhold i datterselskapet blir så overført til Birdstep. Birdstep prises til 22 øre aksjen, mens MergerCo skal verdsettes etter en «due diligence»-prosess, et bytteforhold som ikke skal overstige 5:1 i favør av MergerCo.

Birdstep er et norsk IT-konsulentselskap som har spesialisert seg på programvare for databaser, datanettverk og mobil og trådløs kommunikasjon.

– Salget av Birdstep Technology AB og den rettede emisjonen mot Middelborg, sammen med intensjonsavtalen om den mulige fusjonen og Smith Micro-teknologien, er veldig viktig for å sikre den langsiktige strategien for selskapet, skriver driftsdirektør Fredrik Johansson i en e-post til E24.

Får total kontroll

Dette medfører at Middelborg øker eierskapet i Birdstep til 33,24 prosent etter den rettede emisjonen. Tar man med fusjonen med MergerCo, vil Middelborg sitte med en eierandel på 88-89 prosent i Birdstep, skriver Finansavisen.

Da eier de også det enorme framførbare underskuddet som ifølge 2014-tall var på 580 millioner. Det betyr at de vil spare 145 millioner kroner i skatt de neste årene. Teki Solutions har hatt et resultat etter skatt på mellom 14 og 20 millioner kroner de siste årene og vil i praksis ikke havne i skatteposisjon på mange år.

Kristian Lundkvist

Gründer og investor

Bor: Nøtterøy

Alder: 39 år

CV:
Startet med import av utstyr til mobiltelefoner i 1999, og bygget seg stort opp i telekommarkedet.
Startet investeringsselskapet Middelborg AS i 2005 og har etter hvert utvidet investeringene til å omfatte også eiendom, olje, shipping og finans. Er blant annet inne på eiersiden både i handelshuset Foyn og boligprosjektet Storgaten 51 i Tønsberg sentrum.
Ble i 2013 største eier i det børsnoterte karttjenesteselskapet Blom ASA, nå en del av infrastrukturkonsernet NRC Group.

Lundkvist og Middelborg får også børsnotert Teki Solutions gratis, en prosess som normalt koster et betydelig antall millioner. Alle transaksjoner som nå skjer koster dyrt (9,8 millioner ifølge en børsmelding fra Birdstep), og det er Birdstep som får totalkostnadene for transaksjonsgebyrene.

Til sammenlikning sitter de andre Birdstep-aksjonærene igjen med i underkant av to millioner kroner etter at transaksjonskostnader, «stay-on-bonuser» til topplederne og utgifter til rådgivning er trukket fra.

Styreleder i 21 selskaper

Ifølge Proff-tallene sitter Lundkvist i styret i totalt 45 selskaper, og er styreleder i 21 av disse, og er med det blant vestfoldingene med flest styreroller. Han er dessuten varamedlem i ytterligere fire og står oppført som daglig leder i 13 ulike selskaper.

Vestviken24 har ikke lyktes å få kontakt med Lundkvist.

Både salget av Birdstep Technology og fusjonen med MergerCo må godkjennes av generaforsamlingen i Birdstep 31. mars.