(Vestviken 24)

– Tenk deg at du er på en togstasjon, og det plutselig gis beskjed over høyttaleranlegget om at det er «buss for tog».

Er du døv, har du ingen mulighet til å oppfatte hva som skjer. Du må bare prøve å følge strømmen av mennesker, sier Einar Myreng og Lars-Cyril Blystad, henholdsvis daglig leder og teknologisjef i Tønsberg-firmaet Next Signal AS.

Beaconteknologi

Ved hjelp av ny app-teknologi fra Apple og Google vil de gjøre det enklere å få informasjon, og finne veien, både når folk er på reise, og når de befinner seg i store og uoversiktlige bygninger.  Appene vil kunne være til hjelp for alle, enten de er funksjonsfriske eller funksjonshemmede.

LES OGSÅ: Dette satser Slottsfjellsmuseet på

Det de benytter seg av er såkalt beaconteknologi. Teknologien vil de bruke i to apper, den ene har prosjektnavnet TravelCompanion, den andre IndoorNavigation.

De er godt i gang med utviklingsarbeidet, takket være tilskudd fra regjeringen, Innovasjon Norge og andre, på totalt ca. 1,5 millioner kroner. Regjeringen alene ga, via Barne, ungdoms- og familiedirektoratet, drøyt 1,2 millioner til Next Signals pilotprosjekter, som et bidrag til  mer universell utforming i samfunnet.

Tenk deg at du skal på en lang reise: Du skal ta deg hele veien hjemmefra, via en buss til togstasjonen, videre med tog til flyplassen, og deretter til riktig fly ved riktig «gate.»

Dette kan være krevende nok for funksjonsfriske. For funksjonshemmede, kanskje umulig, uten assistanse fra et annet menneske.

En app basert på beacons kan gjøre situasjonen overkommelig, også for dem som ikke har normalt syn eller hørsel.

Ørliten sender

– En beacon er en ørliten sender som kan sende signal til apper på mobile enheter. Når en app fanger opp signalet fra en konkret beacon, gir appen relevant informasjon fra avsenderen til appbrukeren.

Det betyr i praksis at hver beacon kan formidle mange typer informasjon, avhengig av hvilken app brukeren benytter. For eksempel reklamebudskap, stedsinformasjon eller navigasjonsinformasjon, forklarer Einar Myreng og Lars-Cyril Blystad til vestviken24.no.

LES OGSÅ: Vellykket oppskytning for THOR 7

Beaconteknologi kan ligne på GPS-teknologi, men gir enda flere bruksområder. Dessuten, GPS-navigasjon fungerer ikke innendørs.

I utviklingsarbeidet sitt samarbeider Next Signal nært med blant annet SINTEF, den hollandske apputvikleren LabWerk, Tønsberg-firmaet Empatix, Norges Blindeforbund og Norges Døveforbund.

Einar implementerte i fjor en av verdens første museumsapper med beacons, på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg. Appen baserer seg på LabWerks appteknologi. Sammen med Lars-Cyril tar han nå teknologien flere skritt videre. Og denne gangen er det Labwerk som assisterer Next Signal, ikke omvendt.

Positiv mottakelse

– For at de to appene våre skal fungere bra, er vi avhengig av at store samfunnsaktører, for eksempel i transportsektoren, ser nytten av beacons, og monterer slike i sine respektive arealer. Derfor har vi allerede vært i kontakt med de største norske transportaktørene. Og det er tydelig at norsk transportsektor har skjønt at beaconteknologi kommer. Vi fikk veldig positiv mottakelse, forteller de til vestviken24.no.

Allerede i september/oktober i år håper de å kunne starte testing av de to appene.

– Da vil vi trenge et egnet bygg hvor det er plassert ut beacons, og hvor hørsels- og synshemmede kan prøve ut IndoorNavigation. Og et mindre transportknutepunkt hvor vi kan teste ut TravelCompanion tilsvarende.

I siste halvdel av 2017 håper de at de kan ha et kommersielt produkt ute på markedet.

– Det vil nok ta et par år før Next Signal begynner å tjene penger. Men vi tror sterkt på det vi jobber med. Vi er tidlig ute både i Norge og internasjonalt, og satser på å bli en av  de store leverandørene av beaconapper i Norge med tiden, forteller Einar Myreng og Lars-Cyril Blystad til vestviken24.no.

Beaconteknologi

- Ny teknologi som sender signaler til smarttelefoner. Enkelt sagt er det små radiofyrtårn eller radiosendere som blant annet brukes i butikker. På engelsk kalles de små senderne beacons, på norsk nettvarder. Aktiverer digitale tjenester i det fysiske rom. Kan for eksempel gjøre at mobilen din viser menyen på en kafe, boarding-kortet når du er på flyplassen, eller et tilbud fra den butikken du er i. (Kilde: http://online.no)

- Beacons: Bak ordet skjuler det seg små sendere, som via Bluetooth-teknologi sender ut et «her er jeg»-signal som kan snappes opp av smarttelefonen din – eller andre støttede dingser – når du befinner deg i nærheten. Typisk rekkevidde på signalene er rundt 50 meter. De forskjellige appene på telefonen din kan deretter gi deg forskjellige tilbakemeldinger – som gode tilbud eller annen relevant informasjon – om du går forbi en beacon på et sted som er relevant for dine interesser. (Kilde: http://link.no)

Statstilskuddet til Next Signal

- For mange er det en selvfølge å kunne delta i arbeidslivet, ta bussen, reise, finne en passende bolig eller bruke en minibank. Slik er det dessverre ikke for alle. Universell utforming er viktig for å bidra til at alle, også mennesker med funksjonsnedsettelser, kan delta aktivt i samfunnet og få bedret livskvalitet, sa barne- og likestillingsminister Solveig Horne i pressemeldingen om at Next Signal og flere andre i mars fikk tilskudd fra staten.

- Universell utforming er et begrep innen samfunnsplanlegging, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling (Kilde: Wikipedia)