Gå til sidens hovedinnhold

28 nye selskaper ble startet i Vestfold

Artikkelen er over 4 år gammel

Det ble startet 28 nye aksjeselskaper i Vestfold i uke 40, viser en oversikt fra Brønnøysundregistrene.

(Vestviken 24)

Larvik

ADVOKATFIRMAET HESSELBERG AS (Juridisk rådgivning, samt annet som naturlig står i forbindelse med dette). Daglig leder: Alexander Ludvig Hesselberg

AUSTEIN CONSULTING AS (Tilby konsulenttjenester innen ingeniørfag, hovedsakelig innen petroleum og entreprenørvirksomhet. Eie og forvalte aksjer eller andre verdipapirer, fast eiendom eller aksjer i selskaper med tilsvarende virksomhet, og eventuell drift/utleie av disse). Daglig leder: Jon Austein

EIDSTEN VANN OG AVLØPSANLEGG AS (Drive og vedlikeholde samt alt som hører naturlig til dette, et vann- og avløpsanlegg for hytter som ligger i området Kloppstad, Ødegårdsfjellet og Mellomåsen på Eidsten i Larvik). Styrets leder: Tor Jørgen Svendsen

HATLO EIENDOM AS (Kjøp, salg og drift av eiendom samt å eie aksjer og andeler i andre selskaper). Daglig leder: Lars Kaare Hatlo

NORWING TRANSPORT AS (Budbiltjeneste, transport av gods på vei og transport generelt, samt
delta i annen relevant næringsvirksomhet for øvrig). Daglig leder: Imad Masud Granat

P-LANGVIK AS (Taksering av eiendommer, skadetaksering, konsulentvirksomhet innen byggebransjen, samt hva hermed medfører, herunder også deltakelse i andre selskaper. Daglig leder: Pål Langvik

LES OGSÅ: 21 nye selskaper i Vestfold

Horten

CAMBRIDGE SENTERET AS (Salg, kjøp, investeringer samt deltagelse i andre selskaper og virksomheter). Daglig leder: Bjørn Robert Paulsen

Sandefjord

DDE HÅNDVERK AS (Maler, flislegger, belegg, tapetsering og renholdsvirksomhet, samt det som naturlig faller inn under dette). Daglig leder: Aidas Butkus

EFFEX AS (Produksjon av industriprodukter, kjøp og salg, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet). Daglig leder: Roy Henning Ellefsrød

G & K SERVICES AS (Salg og kjøp av produkter/tjenester innen industri, shipping og offshore, samt utvikle nye tekniske løsninger for denne bransjen. Selskapet vil også drive med produksjon og være medeier i produksjonsbedrifter innenfor samme segment. Selskapet vil ha sitt nedslagsfelt over hele verden). Daglig leder: Kristin Cedervall

KENTO AS (Investere og kjøpe og selge varer og tjenester). Daglig leder: Trond Olav Lindheim

MASTO AS (Bistand og veiledning som personlig trener med dertil hørende aktivitet innen trening, treningsveiledning, behandling og kostholdsveiledning, samt annen bistand knyttet til kontortjenester innen økonomi og administrasjon). Daglig leder: Marie Stolpestad

NORTAK BYGGENTREPRENØR AS (Bygg, rehabilitering, tømring og annet som naturlig hører inn under dette). Daglig leder: Kim Alexander Jakobsen Andersen

NYE FRØLICH HOLDING AS (Eie aksjer, samt investeringer i virksomheter av enhver art og alt som naturlig hører til dette). Styrets leder: Knut Henrik Frølich

PLAYSAFE GROUP AS (Eierskap i andre selskaper, herunder kjøp og salg av selskapsandeler,
og investeringsvirksomhet for øvrig). Daglig leder: Atle Werner Bie Johansen

SERVICEGUTTA AS (Rengjøring, flyttevirksomhet, vedlikehold, snekker og innredningstjenester og det som naturlig hører sammen med dette, samt deltagelse i andre selskaper). Styrets leder: Thomas Larsen

THE DRESSING ROOM AS (Butikksalg av dameklær, samt all annen virksomhet som naturlig hører derved). Styrets leder: Tom Arne Rønning

LES OGSÅ: 32 nye selskaper i Vestfold

Tjøme

GDK PRO AS (Byggearbeid. Dette innbefatter innvendig og utvendig finpuss, møbelmontering, import og salg av varer og alt som følger naturlig av dette bransjen). Daglig leder: Gintautas Guobys

RDSA VESTFOLD AS (Håndverkstjenester, som vedlikehold av hus og hage, samt andre tjenester som naturlig faller inn under dette. Selskapets formål er også investering i eiendommer, aksjer, verdipapirer og hva som dermed står i den forbindelse, herunder også deltagelse i andre selskaper. Daglig leder: Richard Kordu Dahl

Tønsberg

GUNNERIUS HOLDING AS (Investering i aksjer, samt det som naturlig står i forbindelse med
dette). Styrets leder: Lars Holter

LA BIL AS (Detaljhandel med biler og lette motorvogner). Daglig leder: Labinot Ademi

LIMA IGNIS AS (Å drive kjøp, salg og distribusjon av redningsutstyr, samt hva dermed står i forbindelse). Daglig leder: Jens-Ragnar Lunden Aalerud

NAPRAPAT NAKLING AS (Helsetjenester som naprapat og andre tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskaper med lignede virksomhet, og kjøp salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom). Styrets leder: Ingrid Nakling Kristiansen


SEGMENT EIENDOM AS (Kjøp og salg av fast eiendom, eiendomsutvikling, og alt som dermed står i forbindelse. Videre ved aksjetegning eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender). Daglig leder: Ole Kenneth Høie

Svelvik

LANDAAS MASKIN AS (Entreprenørvirksomhet og utleie av maskiner og utstyr, medvirke i andre selskaper innen samme virksomhet, samt alt som hører naturlig til dette). Daglig leder: Kristoffer Landaas

Nøtterøy

POSSUMS N TROLLS AS (Varehandel via nettbutikk). Styrets leder: Daniel Leslie Allen

Sande

RENWALD RENHOLD AS (Renhold av enhver art og alt som dermed står i forbindelse). Daglig leder: Renata Maria Chamska

TAGG HOLDING AS (Investering i andre selskap og verdipapirer, samt hva som står i naturlig forbindelse, herunder lån til datterselskap og tilknyttede selskap). Styrets leder: Gjert Halvor Svendsøy

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.