Satset på Vestlandet og Trondheim – det gikk veldig dårlig

HADDE TROEN: Daglig leder i Horten Buss og Transport,  Andreas Skjærli, hadde stor tro på selskapet i 2015.

HADDE TROEN: Daglig leder i Horten Buss og Transport, Andreas Skjærli, hadde stor tro på selskapet i 2015. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Bostyrer Torunn Haug foreslår at konkursboet etter Horten Buss og Transport AS (HBT) innstilles. Boet hadde ved konkursen i februar i år gjeld på 2,5 millioner kroner og ingen eiendeler av verdi.

DEL

(Vestviken 24) – Det er ikke utsikter til å få tilført boet ytterligere midler, og det vil ikke bli noen dekning av prioriterte og uprioriterte krav, skriver bobestyreren.

Lønn til 24 personer

Det er innkommet 61 fordringer til boet på til sammen litt over fire millioner kroner.

Ved konkursåpningen var det bare tre ansatte i selskapet. Tidligere daglig leder i HBT, Andreas Nikolai Skjærli, anslo overfor Gjengangeren ved konkursåpningen at det var 12 ansatte. I bostyrets innberetning heter det at 24 personer har fått dekning gjennom statens lønnsgarantifond.

For to år siden skrev Gjengangeren om lyse utsikter for det lille busselskapet i Horten. Tidlig i januar flyttet de inn i den gamle jernbanestasjonen i havneområdet. Selskapet var akkurat kommet inn under paraplyen til ett av Norges ledende transportselskaper, Boreal. Andreas Skjærli var veldig fornøyd.

– Horten Buss og Transport AS er fortsatt et forholdsvis ungt firma, og vi har lyktes godt med konseptet vi startet med. Nå som vi har innledet samarbeid med Boreal Transport AS, slipper vi å være alene, og vi kan utvide tilbudet, sa Skjærli i mars 2015.

Busselskapet ble stiftet i 2011, og  gikk med overskudd i 2014, skriver bobestyrer.

Kjøpte busser – ansatte sjåfører

– I et forsøk på ytterligere vekst, inngikk selskapet en driftsavtale med Boreal Transport Sør AS ved utgangen av 2014. Hensikten var å sikre stabil økonomi etter at HBT hadde foretatt større investeringer.

Etter at denne avtalen ble inngått investerte Horten-firmaet i totalt ni busser, og ansatte flere sjåfører. Men sammen med Boreal mistet selskapet oppdrag på Vestlandet, og bestemte seg derfor å satse på Trondheim. Det viste seg at satsingen også der mislyktes.

I 2016 erfarte HBT at de fikk langt færre oppdrag gjennom Boreal enn forespeilet. Det ble gjort flere forsøk på gjeldssanering, men i januar 2017 valgte Sparebank1 å si opp engasjementet overfor HBT. Da var det ikke mulig å drive videre lenger.

En gjennomgang av regnskapstallene viser at HBT i 2013 omsatte for seks millioner. I 2014 var omsetningen nesten 9,4 millioner og i 2015 nesten 17 millioner kroner. Selskapet hadde negativt driftsresultat på ca. en halv million kroner i 2013 og 2015.

Bostyret har ikke avdekket straffbare forhold. Selv om både daglig leder og styreleder Sivert Lorens Lund har vært involvert i flere konkurser tidligere, har bostyret ikke innstilt på konkurskarantene.

Artikkeltags