(Vestviken 24)

Det kommer fram i en børsmelding sendt ut før presentasjonen i Oslo torsdag morgen.

Kongsberg Gruppen økte omsetningen så vidt fra første kvartal, fra 3,72 til 3,73 milliarder kroner, men ligger omsetningsmessig under 400 millioner samme kvartal i fjor, fra  4,13 milliarder, som gir en nedgang på minus 9,5 prosent.  

Konsernet fikk et brutto driftsresultat (EBITDA) på 207 millioner kroner, ned fra 339 millioner i første kvartal, og ned fra 515 millioner på samme tid i fjor.

Kongsberg Gruppen er Hortens største private arbeidsplass, og har i tillegg virksomhet i Sandefjord. Milliardkonsernets hovedkontor ligger på Kongsberg, men konsernsjef Geir Håøy er bosatt i Stokke.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

– Sikrer konkurransekraften

Konsernet har hatt kostnader på 128 millioner kroner for å redusere bemanningen som nå så vidt er under 7.000 ansatte. Kostnadene knyttet til restruktureringen tas selvsagt for å få ned driftskostnadene i form av lønn i framtida.

– Vi gjør betydelige grep for å være godt posisjonert og tilpasset både dagens maritime marked og mulighetene som ligger foran oss. I det korte bildet jobber vi med kontinuerlige grep innen kostnader og kapitalbinding for å sikre vår konkurransekraft, lønnsomhet og positiv kontantstrøm, sier konsernsjef Geir Håøy i en uttalelse.

Kongsberg Maritime økte driftsinntektene fra første kvartal med 11,4 prosent, hovedsakelig drevet av økt aktivitet i ettermarkedet og undervannssegmentet.

Nedgangen på 14,2 prosent fra andre kvartal 2016 er i hovedsak som følge av reduksjon i produktleveranser til offshoremarkedet.

LES OGSÅ: Omsetningen falt med 627 millioner kroner

Forventninger til forsvarsvirksomheten

Ordrereserven falt til 15,31 milliarder kroner, noe som er langt under nivået selskapet har ligget på de siste årene. 

Men lyset i tunnelen ses som følge av en klar forventning om økt ordreinngang innen forsvarsvirksomheten.

– Innen våre forsvarsområder er det generelt god drift og de store prosjektene leveres på plan. Det er stor internasjonal interesse for blant annet våre missiler og luftvernsystemer, og vi er godt posisjonert for betydelige kontrakter, siteres Håøy på i meldingen.

LES OGSÅ: Vil legge om hele Kongsberg Maritime