Disse yrkene er dårligst på likelønn: Menn tjener 48.000 kroner mer per måned

Av

Ingen steder er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn større enn i finanssektoren.