Gå til sidens hovedinnhold

29 nye selskaper startet i Vestfold

Artikkelen er over 3 år gammel

Det ble startet 29 nye aksjeselskaper i Vestfold i uke 50, i følger Brønnøysundregistrene.

(Vestviken 24)

Sandefjord

AKSJESPAREKLUBBEN VIP CLUB AS (Kjøp og salg av aksjer.) Styrets leder: Anders Kristensen

KIRKEVEIEN 466 AS (Eiendomsforvaltning og utleie, samt deltagelse i andre selskaper og aktiviteter i forbindelse med dette.) Daglig leder: Oddvar Kristoffersen

NANSETGATA 8 AS (Kjøp, salg og utleie av fast eiendom og hva dermed står i naturlig forbindelse.) Daglig leder: Per-Erik Stickler Holm

PRO HYDRAULIC AS (Kjøp, salg, utvikling og produksjon av komponenter innen hydraulikk, industri og offshore, samt annet som står i forbindelse med dette.) Daglig leder: Tor Ole Myhre

RUNAR RUGTVEDT HOLDING AS (Eie fast eiendom, eiendomsutvikling og utleie av fast eiendom, eie aksjer i andre selskap, investere i aksjer og andre verdipapirer, samt annen virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette.) Daglig leder: Tor Runar Rugtvedt

VESTERØY AS (Eie og forvalte aksjer og fast eiendom, herunder deltagelse i andre selskaper og virksomheter. Videre er selskapets formål import, eksport, salg og kjøp av nye og brukte biler og maskiner, samt annen virksomhet i tilknytning til dette.) Styrets leder: Kari Thorbjørnsen

VIK HANSEN VARE OG SERVICETJENESTER AS (Varetransport og kundeservice.) Daglig leder: Joachim Vik Hansen

VITAFJELL EIENDOM AS (Kjøp og salg av fast eiendom og utleie av slik eiendom.) Styrets leder: Arne Smedsrud

LES FORRIGE UKES NYETABLERINGER: 39 nye selskaper startet i Vestfold

Horten

ATOGO AS (Utvikling, produksjon og salg av teknologi for klima- og miljøformål. Selskapet kan delta i andre virksomheter med samme eller lignende formål.) Daglig leder: Bjørn Hollingsæter

FASTLEGE TORGEIR ULLESTAD HOLME AS (Allmennlegevirksomhet.) Styrets leder: Torgeir Ullestad Holme

LOE ELEKTRO KOMPETANSE AS (Konsulentvirksomhet og undervisning innen elektrofaget.) Daglig leder: Patrick Loe

SØR-ØST TRANSPORT AS (Transport av varer og tjenester.) Daglig leder: Lars Rustad

TD SKILT OG PROFILERING AS (Salg og produksjon av reklame. Øvrig handelsvirksomhet, herunder service og tjenester knyttet til slik virksomhet, samt utleie av arbeidskraft.) Styrets leder: Tone Kihle

TVEITEN AS (Investeringer i aksjer, verdipapirer og deltakelse i annen virksomhet, yte konsulenttjenester, samt alt som naturlig hører inn under dette.) Daglig leder: Trude Tveiten

Svelvik

BOKANDER INVEST AS (Eie og investere i aksjer, fast eiendom, og andre selskapsandeler, samt å utøve virksomhet som står i forbindelse med dette.) Styrets leder: Jens Bokander

TREVERK AS (Kjøp og salg av gulv, byggematerialer, import/eksport samt rehabilitering og vedlikehold innen bygg og anlegg, spesialisert innenfor tregulv, møbler og entrepenørvirksomhet, aksjetegning eller på annen måte gjøre seg interessert i andre selskaper.) Daglig leder: Ruben Andre Bjørkevik

Tjøme

CARTER CONSULTING AS (Yte konsulentbistand innenfor økonomisk- og skattemessig rådgivning, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.) Daglig leder: Terje Andre Kjær

RIF-HOLDING AS (Investere i andre virksomheter samt forvalte verdipapirer og eiendom og rettigheter og det som naturlig er knyttet til dette.) Daglig leder: Karianne Bergquist

LES NYETABLERINGENE FOR UKE 48: 29 nye selskaper startet i Vestfold

Larvik

EREM AS (Bygg og anlegg, utleievirksomhet og annet som naturlig faller sammen med dette.) Daglig leder: Mariusz Boguslaw Wozniak Roman Anisimov

GUTTERØD INVEST AS (Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, medvirke i andre selskaper innen samme virksomhet, investering i aksjer og andeler i andre selskaper, samt alt som hører naturlig til dette.) Styrets leder: Geir Gutterød

MØLLEGATA 10-12 AS (Å eie og forvalte fast eiendom samt det som naturlig står i forbindelse med dette.) Daglig leder: Jørgen Rudsta Andersen

Re

GARDSBYGG AS (Byggevirksomhet og virksomhet som natulig hører inn under dette, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer og alt som står i forbindelse med dette.) Daglig leder: Egil Andersen

KAKEROGBAKST AS (Bli en butikk en dag.) Daglig leder: Susann Nordhagen Smevaag

Tønsberg

KAIKANTEN KUNNSKAPSSENTER AS (Utvikle og kommersialisere markedstilpassede konsepter som styrker jobbsøkernes muligheter for arbeid.) Daglig leder: Per Harstad

OSLOFJORD FITNESS CONVENTION AS (Arrangementer og andre tjenester og produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender samt kjøp, salg og utleie av fast eiendom.) Daglig leder: Ann-Kristin Sollie

VELLE ARBEID OG INKLUDERING AS (Være foretrukken samarbeidspartner for NAV, fylkeskommune og kommune gjennom å lykkes med å formidle jobbsøkere til arbeid eller utdanning.) Daglig leder: Per Harstad

VELLE PRODUKSJON AS (Kontraktsleverandør av mekaniske produkter og tjenester, samt utdanne fagarbeidere innenfor industrifag.) Daglig leder: Per Harstad

Sande

KJELDAAS HOLDING AS (Eie aksjer og kapital samt annet som står i forbindelse med dette.) Daglig leder: Thor Ambjørn Kjeldaas

Nøtterøy

RINDE HOLDING AS (Investeringer i andre selskaper, eiendom, bygg og lignende.) Daglig leder: Vidar Rinde Halvorsen

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.