Vil gi ekstra-millioner til høyskolen

EKSTRA PENGER: KrF vil foreslå mer penger til Høgskolen i Sørøst-Norge når det skal forhandles om statsbudsjettet.

EKSTRA PENGER: KrF vil foreslå mer penger til Høgskolen i Sørøst-Norge når det skal forhandles om statsbudsjettet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

– KrF vil styrke Høgskolen i Sørøst-Norge, sier Anders Tyvand, stortingsrepresentant for Vestfold KrF.

DEL

(Vestviken 24) Høyskolen taper 10 millioner kroner på endringer i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. KrF vil kompensere tapet.

Trenger drahjelp

– Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er en viktig institusjon for hele regionen, og står på terskelen til å bli Norges neste universitet. Vi ønsker å gi litt drahjelp, og syns det er uheldig at et nytt finansieringssystem blir et fartshinder på veien mot universitetsstatus, sier Tyvand.

I fjor vedtok Stortinget endringer i finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren. Bevilgningene skal i større grad knyttes til institusjonenes resultater. Fullførte bachelor- og mastergrader, forskning tilknyttet EU-prosjekter og forskningssamarbeid med næringslivet skal premieres.

– Det er en fornuftig omlegging som på sikt både vil bidra til økt gjennomføring og mer forskningssamarbeid. Men noen institusjoner kommer litt skjevt ut fra start, og får en vesentlig lavere bevilgning enn de ville fått med det gamle systemet. Vi ønsker å kompensere de som taper på omleggingen, uten å straffe de som tjener på den, sier Tyvand.

Det nye finansieringssystemet implementeres over to år. Samlet sett vil HSN få 10 millioner mindre enn de ville fått med det gamle finansieringssystemet, men effekten for 2017 bli om lag 5 millioner kroner.

Universitetsstatus viktig

Tyvand håper på gjennomslag for å styrke HSN når KrF skal forhandle om neste års statsbudsjett med regjeringspartiene og Venstre.

– HSN er i en spennende fase. Universitetsstatus er innenfor rekkevidde, men da må gi dem drahjelp, og ikke stikke kjepper i hjulene, sier han.

Han mener det er svært viktig for regionen at HSN når målet om å rykke opp til å bli universitet.

– Det handler om mer enn navnet på institusjonen. Det handler om å styrke HSNs posisjon internasjonalt, og sørge for innpass i internasjonalt forskningssamarbeid. Universitetsstatus er viktig for å tiltrekke seg de beste hodene, og for å bli en interessant samarbeidspartner, og i internasjonal målestokk er HSN allerede et universitet for lenge siden, sier Anders Tyvand.

Artikkeltags