(Vestviken 24)

Bare 17 prosent av håndverkerne bruker åndedrettsvern, og kun 13 prosent bruker alltid knebeskyttelse.

Det viser en undersøkelse fra Statens institutt for for forbruksforskning (Sifo), gjennomført blant 531 norske og svenske håndverkere innenfor forskjellige yrkesområder.

Videre viser undersøkelsen at hele 64 prosent av håndverkerne mener det slurves for mye med vernebekledning på arbeidsplassene. Dette gjelder særlig åndedrettsvern, knebeskyttelse, hjelm og hørselvern.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

Kne- og ryggsmerter

– Dette er urovekkende lesing ettersom de aller fleste profesjonelle håndverkere arbeider i miljøer der de utsettes for støy, tunge løft og ofte knestående arbeid. Å utføre dette arbeidet i flere år uten å beskytte seg ordentlig, kan få alvorlige konsekvenser for helsen. Det uttaler Eva Vingård, professor emeritus i arbeids- og miljømedisin ved Uppsala Universitet. 

– Det beste er naturligvis om arbeidsmiljøet blir så bra at skader ikke oppstår, men dette er ofte svært vanskelig å unngå i håndverkeryrker. Å benytte korrekt vernebekledning og arbeidsklær er en nødvendighet om man vil beholde helsen både i og etter arbeidslivet, fortsetter Vingård.

Seks av ti håndverkere oppgir at de lider av smerte i kne og rygg. 21 prosent av disse har vært sykemeldt i løpet av det siste året som følge av en arbeidsskade. 

LES OGSÅ: Tre byggeplasser stengt etter tilsyn i skjærgården

Macho-kultur

Håndverkerne oppgir mange ulike grunner til at de slurver med bruk av beskyttelsesutstyr. Latskap, tidspress og krav til effektivitet er noen av dem. Halvparten mener faktisk at for mye vernebekledning hindrer dem i arbeidet.

Videre svarer 20 prosent at arbeidsgiver ikke alltid sørger for å utstyre arbeiderne med verneutstyret og arbeidsklærne som er nødvendig. I tillegg viser undersøkelsen at holdninger på arbeidsplassen ofte er årsaken til at beskyttelsesutstyr ikke blir brukt.

– Vi har lenge sett at det eksisterer en macho-kultur som fører til slurv med bruk av verneutstyr. Tids og effektivitetskrav går foran den personlige sikkerheten. I tillegg er det knyttet stor uvitenhet til risikoen, sier Camilla Monefeldt Kirstein, virksomhetssjef i Snickers Workwear som står bak undersøkelsen. (ANB)

Fakta om undersøkelsen:

  • 43 prosent bruker sjelden eller aldri åndedrettsvern når de burde. 
  • Kun 17 prosent bruker alltid åndedrettsvern.
  • Bare 13 prosent bruker alltid knebeskyttelse.
  • 17 prosent bytter aldri knebeskyttelse (som slites ut akkurat som skosåler).
  • 40 prosent bruker alltid hørselsvern.
  • 38 prosent bruker alltid hjelm.
  • 36 prosent bruker alltid beskyttelsesbriller. (ANB)