Gå til sidens hovedinnhold

Ledige må kanskje flytte på seg for å komme i arbeid

Artikkelen er over 4 år gammel

Arbeidsledigheten øker fortsatt i Vestfold, melder Nav. Samtidig er det en kjensgjerning at det er mange ledige stillinger i Norge, så kanskje må ledige være villige til å flytte på seg for komme i arbeid igjen.

(Vestviken 24)

- Det blir en utfordring framover å bidra til økt geografisk- og yrkesmessig mobilitet i arbeidsmarkedet, sier fylkesdirektøren i Nav.

Ved utgangen av oktober var det registrert 3815 helt ledige i Vestfold, 233 flere ledige enn på samme tid i fjor. En økning på 7 prosent. Ledigheten er 3,0 prosent av arbeidsstyrken mot 2,8 for landet. Samtidig ser vi en økning i antall ledige stillinger på 12 prosent.

Vestfold er ett av fem fylker hvor ledigheten øker.

Les også: Antall uføre øker mest i Vestfold – Nav er bekymret

Fylkesdirektør i Nav, Steinar Hansen, sier at Vestfold til en viss grad sliter med ringvirkninger etter nedbemanninger i petroleumssektoren. Fylket har i flere måneder vært det eneste i Østlandsregionen som har opplevd økt ledighet.

Færre unge ledige

Hansen er glad for at ledigheten synker for unge under 30 år. I denne gruppen er det 1091 ledige, en reduksjon med 2 prosent fra i fjor.

Ledigheten faller mest i aldersgruppen 20-29 år. Blant personer over 60 år er det 22 prosent flere ledige enn i fjor, men denne gruppen utgjør kun 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Samtidig som fylket opplever økt ledighet er det mange ledige stillinger i markedet. I oktober ble det registrert 665 nye stillinger, en økning med 12 prosent fra i fjor. Etterspørselen er størst innen bygg og anlegg. Slik har det vært en stund, sier Hansen.

Les også: Stadig flere ledige jobber i privat sektor

De siste fire månedene har stillingstilgangen vært 26 prosent høyere enn i fjor. I bygg og anlegg har økningen vært på 162 prosent.

Derfor blir det en stor og viktig utfordring framover å bidra til økt geografisk- og yrkesmessig mobilitet i arbeidsmarkedet. Ledige må være villige til å pendle, flytte eller kvalifisere seg for de jobbene som er tilgjengelige, sier Hansen.

Flere langtidsledige

Som følge av mismatchen mellom stillingenes krav og arbeidssøkernes kompetanse ser vi at langtidsledigheten øker, sier Nav-sjefen. 1029 personer har gått ledig i et halvt år eller mer, en økning med 18 prosent fra i fjor. Økningen har hittil vært høyest for personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag. Langtidsledigheten øker også i akademiske yrker.

Færre varslede permitteringer

Til sammen er 284 personer helt eller delvis permittert, 22 prosent flere enn på samme tid i fjor. Hittil i år har bedriftene meldt om færre forhåndsmeldte driftsinnskrenkninger. Reduksjonen er 43 prosent. Det gir håp om at ledighetstoppen snart er nådd, sier SteinarHansen.