(Vestviken 24)

Etter det Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) erfarer, er LO og NHO enige om oppgjørsformen for årets hovedoppgjør.

Det blir et samordnet oppgjør, der LO sentralt forhandler lønn og pensjon på vegne av hele LO-fellesskapet. Samtidig blir det en forbundsvis tilpasning mellom Fellesforbundet og Norsk Industri om kjepphesten reise, kost og losji for industriarbeiderne som går på siden av hovedoppgjøret. Et slags oppgjør i oppgjøret.

Streikerett og sympatistreik

Hovedkonflikten før oppgjøret har handlet om oppgjørsform og streikerett. LO og Fellesforbundet har ønsket at hele LO skal kunne streike dersom det blir konflikt mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Det sa NHO nei til, og derfor har partene vært i flere møter hos riksmekler Nils Dalseide.

Løsningen, som ble godkjent av LO-sekretariatet mandag formiddag, er at kun Fellesforbundets medlemmer på Industrioverenskomsten har ordinær streikerett på reise, kost og losji. Samtidig har resten av LO muligheten til å inngå i sympatistreik, noe som fortsatt kan bety en storstreik fra LOs side dersom Fellesforbundets krav ikke møtes.

Det åpnes også for andre forbundsvise forhandlinger, men disse forutsetter enighet, og gir ikke streikerett.

Alle som omfattes av oppgjøret har streikerett på kravene om pensjon og lønn. Her er LOs krav en ny og bedre AFP, opptjening fra første krone og alle stillingsbrøker, og reallønnsvekst for alle.

To muligheter for streik

Årets oppgjørsform blir altså et samordnet oppgjør med LO i spissen, men med forbundsvise tilpasninger. Dette er aldri gjort tidligere, og gir to muligheter for storstreik i løpet av våren:

Streikemulighet 1: LO og NHO blir ikke enige om lønn eller pensjon. Her kan alle i LO som er omfattet av forhandlingene streike.

Streikemulighet 2: Medlemmene i Fellesforbundet blir ikke enige med Norsk Industri om en løsning på reise kost og losji. Da kan industriarbeiderne i Fellesforbundet streike, men andre LO-forbund kan inngå i sympatistreik.

Det betyr at industriarbeiderne i Fellesforbundet i ytterste konsekvens kan inngå i to streiker samtidig.

Når det foreligger anbefalte løsninger i begge oppgjørene, skal disse sendes på uravstemning hos medlemmene. Det betyr at industriarbeiderne i Fellesforbundet må ta stilling til to ulike saker. En eventuell streik vil vare til det foreligger enighet på begge streikegrunnlagene.

Årets tariffoppgjør blåses i gang 12. mars. (ANB)