I Gjengangeren 21.6. fastslår Halvor Syvertsen at syklister har rett til å sykle i fotgjengerfelt. Han har helt rett, men det skal skje på visse premisser. Farten skal tilpasses etter gående, og de har vikeplikt for all kryssende trafikk. I den situasjonen jeg opplevde i Holtandalen, kom rekken med syklister i god fart rett ut i fotgjengerfeltet, og de stoppet ikke for den kryssende biltrafikken som var der. De syklet som om de hadde forkjørsrett. Et regelbrudd var åpenbart, og som sykkelopplæring vil jeg fortsatt påstå at dette var vranglære.