Tirsdag 5.juni kl. 1145 kom jeg kjørende i Holtandalen, og så med tilfredshet en lang rekke syklende skoleungdommer på sykkelsteien, ledsaget av lærere. Alle hadde hjelm og det var en fornøyelse å se sykkelopplæring i ordnede former - helt til de skulle passere et forgjengerfelt.

Ved den store rundkjøringen i Holtandalen kommer hele rekken av syklister syklende i god fart fra sykkelstien og raser rett over fotgjengerfeltet uten å gå av sykkelen. Jeg ble mildest talt forskrekket, og læreren bakerst i rekken så ut ut å være helt tilfreds med regelbruddet.

LES OGSÅ: Her blir det arbeider fram til høsten, men så skal det bli mye bedre enn før

En av de viktigste reglene å lære syklister, er at det ikke er tillatt å sykle i fotgjengerfelt. Man skal gå av sykkelen og gå over feltet. Det er også en de regler det syndes aller mest mot, og som skaper flest farlige trafikksituasjoner.

Det er derfor helt utrolig at vårt skoleverk bidrar til denne formen for vranglære for skoleungdommer. Jeg håper at de rette myndigheter kan rette opp forholdet og bidra til riktig opplæring for ettertiden.

LES OGSÅ: Trenger du noe til huset - I Aschehougs gate 15 kan du hente det gratis