Voldshendelsen i Storgata: Kriminalteknikere finkjemmer åsstedet

Nye undersøkelser på åstedet i dag.