En trygg og verdig alderdom er selve stempelet på et godt samfunn å leve i, for alle.

Vi kan ikke akseptere at eldre i Norge utsettes for fysisk vold, psykisk vold elleromsorgssvikt. Vold mot eldre er et problem. Det kan foregå i familien, på aldersinstitusjoner, i de hjemmebaserte tjenestene eller i andre omsorgstilbud.

Dersom volden foregår i offerets eget hjem, av en som står offeret nær, skaper dette ekstra utrygghet. Den psykiske skaden kan ofte oppleves verre enn de fysiske. På politiets hjemmeside kan vi lese at mellom sju og ni prosent av eldre som bor hjemme har blitt utsatt for overgrep og vold.

FN vedtok i 2011 å innstifte 15. juni som en internasjonal dag mot vold og overgrep mot eldre. FN påpeker at eldre verden over utsettes for fysiske, psykiske, og følelsesmessige overgrep.

Vi oppfordrer lokale politikere og eldreråd til å sørge for en handlingsplan mot vold mot eldre og å markere 15. juni i sin kommune.