Velutprøvde og effektive vaksiner beskytter våre barn mot smittsomme og svært alvorlige sykdommer. Før vi fikk vaksiner levde foreldre i en kontinuerlig og reell frykt for sykdommer vi i dag knapt kjenner navnet på. Kopper tok for eksempel livet av rundt 500 millioner mennesker på 1900-tallet. Nå er sykdommen utryddet, og det er takket være vaksinen. Det er kun antibiotika som kan konkurrere med vaksiner når det kommer til å stoppe meningsløs barnedød.

Men visste du at ikke alle vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet gir beskyttelse livet ut? Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio må oppdateres hvert tiende år for å sikre beskyttelse, men det er dessverre noe ikke alle vet. Gjennom barnevaksinasjonsprogrammet gis disse vaksinene i tiende klasse, noe som igjen betyr at voksne bør ta oppfyllingsvaksine når de er 25 år og hvert tiende år etter det. Det er grunn til å tro at mange voksne ikke tar oppfyllingsvaksinen, fordi man ikke er klar over at det er behov, eller at man ikke har oversikt over når vaksinen ble tatt sist.

Fremskrittspartiet har nå fått gjennomslag i Stortinget for at det skal etableres en ordning for å varsle innbyggerne om behov for oppfyllingsvaksiner. Du kan finne din vaksinestatus på helsenorge.no, og snart vil du også motta SMS-varsel som minner deg på når tiden er inne for oppfyllingsvaksiner. Det er selvfølgelig fortsatt frivillig om man ønsker å ta disse vaksinene eller ikke, men nå får man beskjed når det er behov for en oppfyllingsvaksine. Tiden er overmoden for å etablere et voksenvaksinasjonsprogram i Norge. Vårt mål er å sikre at befolkningen får nødvendige vaksiner gjennom hele livet.

Personer i risikogruppen må få bedre mulighet til å beskytte seg mot smittsomme og alvorlige sykdommer. Pneumokokker er alvorlige sykdomsfremkallende bakterier, og selv med antibiotikabehandling er dødeligheten ved slik sykdom på 20 prosent. Pneumokokkvaksinen anbefales til de over 65 år og alle i risikogruppen. I fjor var etterspørselen etter vaksine mot influensa og pneumokokk rekordhøy. Selv om Norge skaffet rundt 1,5 millioner doser med influensavaksiner så var det ikke nok til å dekke etterspørselen. Befolkningens bevissthet om at vaksiner redder liv er oppløftende, og vi har en forventning om at behovet og etterspørselen etter vaksiner vil være høy også i årene som kommer. Derfor må Norge påse at vi har langsiktige og gode avtaler for å sikre befolkningen tilgang til nok vaksiner i årene som kommer.

Jeg er glad for at flertallet på Stortinget er enige om dette. Det skal etableres et voksenvaksinasjonsprogram og det skal etableres et vaksinevarsel som minner deg på når det er behov for oppfyllingsvaksiner.

Fremskrittspartiet vil ha løsninger som gjør hverdagen enklere for vanlige folk. Vaksiner redder liv.