Et alarmerende eksempel på at myndigheter og storsamfunn aktivt jobber imot menneskers grunnleggende frihet, finner vi akkurat nå i vårt europeiske nabolag. LHBT+-personers fratas sin frihet og sine grunnleggende menneskerettigheter i Tyrkia, Ungarn, Russland. Aller verst er det kanskje i Polen, der over 100 kommuner siden 2018 har erklært seg for såkalt «homo- og transfrie soner».

Nektet hjertemedisin

Temaet for årets Pride er “internasjonalt fellesskap”. Et høyst betimelig fokus. Det våre kolleger i polske humanistorganisasjoner forteller oss, er ekstremt skremmende og opprørende.

LHBT-frie soner er ikke en “gimmik”. 70 prosent av unge LHBT-personer i Polen sier i en spørreundersøkelse at de har vurdert å ta sitt eget liv. 40 prosent at de vurderer å flytte fra landet. New York Times forteller historien til Cezary Nieradko, en 22 år gammel mann bosatt i Krasnik, en av byene som erklærte seg «LHBT-fri». Han beskriver seg selv som byens eneste åpne homofile. Etter at byen erklærte seg «LHBT-fri» ble han nektet livsviktig hjertemedisin av det lokale apoteket, og så seg nødt til å flytte.

Sensurert i frykt for blasfemianklager

Sammen med vår søsterorganisasjon Kazimierz Lyszczynski Foundation lanserer vi derfor i disse dager kampanjen «Du trenger ikke hate» – en kampanje mot religiøst motivert hat. Kampanjen har allerede fått reaksjoner - både design og plassering har flere ganger måttet omgjøres da samarbeidspartnere frykter anmeldelse etter straffelovens paragraf 196 – som forbyr det å fornærme religiøse følelser.

Men LHBT-frie soner er bare toppen av isfjellet.

Polske myndigheters tette bånd til den katolske kirken har over lengre tid dannet grunnlaget for at tankefrihet, ytringsfrihet og friheten til å elske den man vil blir satt under stadig større press. Kvinner har helt mistet retten til å bestemme over egen kropp idet Polen i fjor innførte et så godt som totalforbud mot abort. Grunnleggende menneskerettigheter blir av fremtredende politikere kalt «LHBT-ideologi», og satt opp mot såkalte «tradisjonelle familieverdier».

“Oss mot dem”

Det konstrueres altså et møysommelig fiendebilde av «vestlige verdier». Gjennom retorikken “oss mot dem” forsøker høyreradikale populister å utdefinere sine meningsmotstandere – og i det gjennomgående konservative Polen har de mange med seg. På denne måten krymper rommet for politisk meningsutveksling. Samtidig blir minoriteter fratatt frihet og verdighet og mange lever nå under en konstant trussel om vold.

Som humanister kjemper vi for likeverd og likestilling, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, bakgrunn eller livssyn. Derfor er vi dypt bekymret over utviklingen der ytre høyre finner sammen med konservative religiøse krefter, oppnår politisk makt og bruker den til å begrense og forby ting de ikke liker.

Vi roper varsko om denne utviklingen nå og oppfordrer Tønsberg kommune til å vise tydelig støtte til årets Pride - fordi vi vet at hat dreper. Og mot hat er vi heller ikke immune her hjemme.

Av: Darren Litherland, lokallagsleder Human-Etisk Forbund, Tønsberg lokallag