Gratulerer

Terje Tveit er 80 år
Terje Tveit er 80 år
Magnus Lilleås Wie er 14 år
Magnus Lilleås Wie er 14 år
Andrea Rønnild Nygaard er 5 år
Andrea Rønnild Nygaard er 5 år
Geir Eriksen er 50 år
Geir Eriksen er 50 år
Bjørn A. Bøe er 85 år
Bjørn A. Bøe er 85 år
Kari Branæs er 60 år
Kari Branæs er 60 år
Andrea Rønnild Nygaard er 5 år
Andrea Rønnild Nygaard er 5 år
Måns Aas Vooren er 9 år
Måns Aas Vooren er 9 år
Iben Leonie Von Gyllensten-Bergli er 2 år
Iben Leonie Von Gyllensten-Bergli er 2 år
Thale Lindseth er 7 år
Thale Lindseth er 7 år
Sebastian Andersen er 13 år
Sebastian Andersen er 13 år
Jesper Olai A. Ortveit er 9 år
Jesper Olai A. Ortveit er 9 år