Det handler om farger - Bente Kystad Syr

Søndag 17. mars kl.12:00-15:00
Galleri Verftsporten
kart
Galleri Verftsporten har gleden over å invitere til utstilling i mars med kunstner Bente Kystad Syr. Bentes fargerike malerier og glass skaper glede. Hun sier selv: "Jeg maler fordi jeg må. Bildene mine er fargesterke og glade. Fargene kommer først deretter kommer motivene litt hesebles-ende etter. De er ofte bland-ingsfabel med en enkel strek. Jeg ønsker å berøre deg på en un-derfundig god måte, gjerne med et smil. Inspirasjonen henter jeg fra landskapet rundt meg, enten det er i skogene i Ski eller ved Barentshavet i Berlevåg. Farger, lukt, stemning og vær. Motivene mine blir gjerne enkle, barnslige, figurative. Jeg blander pastell, blekk, collage og andre mate-rialer i maleriene. Når jeg ikke maler, forsker jeg på glassfusing, rekved, betong og smykker."