Retorikk og demokratisk medborgerskap

Torsdag 27. september kl.12:30-13:30
Universitetet i Sørøst-Norge, Raveien 215, 3184 Borre
Borre, HortenÅpne kart
kart
Master i faglitterær skriving i samarbeid med universitetsbiblioteket inviterer til foredrag professor og retoriker Kjell Lars Berge. Kjell Lars Berge er i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han er utdannet cand.philol. fra (1985), og har har doktorgrad i anvendt språkvitenskap ved NTNU (Trondheim) fra 1995. Han har arbeidet som lektor i nordisk ved Stockholms universitet, og stipendiat ved NTNU, før han i 1995 ble ansatt ved Universitetet i Oslo, fra 1997 som professor. Berge har i mange år arbeidet med å utvikle en kompleks teoretisk modell for tekster, tekstnormer og hvordan tekstnormene forandrer seg. Modellen er blant annet presentert i boka Tekstnormers diakroni(Stockholm, 1990). Fra 2000 til 2003 ledet han prosjektet Norsk sakprosa. Fra 2000 til 2003 inngikk han i prosjektet "Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig". Prosjektet resulterte i tobindsverket Ungdommers skrivekompetanse (Universitetsforlaget, 2006). Berge har deltatt i arbeidet med å innføre skriving som grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet, og har vært med på å utvikle nasjonale prøver i skriving. (Kilde: Wikipedia) Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!