Tenk deg et flytende svømmebasseng i sjøen – der du kan bade i 27 grader varmt vann uavhengig av vær og vind.

Slike anlegg finnes det etter hvert flere steder i Norge, blant annet i Arendal gjestehavn. Og leder av hovedutvalget for kultur, oppvekst og familie, Truls Sanaker (Ap) ønsker seg et tilsvarende anlegg i Indre havn:

– Det hadde vært moro å få det til, og dette er noe som virkelig kan være til glede for hele byen, mener Sandaker.

Men som Gjengangeren har skrevet tidligere, er kapasiteten i teknisk etat sprengt. Derfor innstiller administrasjonen på at saken utsettes på ubestemt tid.

– Dersom dette skal gjennomføres i løpet av 2022 vil andre prosjekter måtte nedprioriteres.

LES OGSÅ:Fuglekikkere invaderte Møringa: – Første gang den er sett i Vestfold

Millionprosjekt

Da saken ble behandlet i havnestyret ble det et enstemmig vedtak om å be administrasjonen lyse ut en konkurranse for etablering av et flytende sjøbad. Riktig nok var det uenighet om hvorvidt et slikt anlegg bør drives av kommunen selv eller av private aktører, men alle syntes å like ideen om flytende basseng i Indre havneby.

Selv om bassenget i Arendal har vært en publikumssuksess, er det nemlig store kostnader til drift og etablering av et slikt anlegg. Da styret i Sandnes havn bestemte seg for å bygge et lignende anlegg satte de av 30 millioner kroner. For denne prisen vil de få et 25-metersbasseng, et halvparten så stort barnebasseng og garderobeanlegg på 250 kvadrat – også det flytende.

Også anlegget i Arendal kostet rundt 30 millioner kroner.

Dersom prisen blir identisk her i Horten, regner man med at det vil medføre årlige kostnader på rundt 2,6 millioner kroner.

Ikke tid

Opprinnelig sak ble bestilt til havnestyret, men på grunn av bestemmelser i Havne og farvannsloven kan ikke havnekassen benyttes til etablering og drift av et sjøbad. Derfor skrives saken av Administrasjonen, og det vurderes at alle kostnader må tilhøre kommunekassa i ikke havna.

Teknisk etat har allerede mange tunge og krevende prosjekter på gang, og har derfor ikke kapasitet til å starte på et nytt.

– Jeg er bekymret over slitasjen på nøkkelpersoner, sier kommunalsjef Geir Kjellsen.