Gå til sidens hovedinnhold

– Vil ordføreren arbeide for at det bygges flere omsorgsboliger i Horten ?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Interpellasjon til ordføreren i kommunestyrets møte 17. juni 2021: Med et økende antall eldre fremover, vet vi at det vil være behov for flere omsorgsboliger i Horten kommune.

Omsorgsboliger er boliger for innbyggere som behøver et botilbud med økt trygghet, aktivitet og mulighet for sosialt fellesskap. For å dekke opp for dette behovet, har Høyre derfor gått til valg på å arbeide for at Horten kommune skal bygge flere omsorgsboliger. Høyre fikk i en e-post 2. juni informasjon fra kommunalsjef for Helse og Velferd, Stein Evensen, om at det står så mange som 13 personer på venteliste til omsorgsbolig på Braarudtoppen og Åsentunet.

Med andre ord er det et stort udekket behov for slike boliger i vår kommune. Horten kommune startet i september 2017 et prosjekt der to studenter leier bolig (ettrom) i samme bygg som eldre. Studentboligen koster 2.850 kroner i måneden (faste utgifter).

Det gir kommunen et inntektstap på leieinntekter på 6.250 kroner i måneden.

Som motytelse skal studentene være sosiale med naboene/beboerne 30 timer i måneden. Prosjektets tidsramme var satt til 1.11.17 – 31.12.18. Deretter er det blitt søkt og gitt dispensasjon for videreføring i påvente av en avklaring på juridiske utfordringer i prosjektet. Avklaringen fra Husbanken og Helse- og omsorgsdepartementet var ventet å foreligge sommeren 2019, men foreligger fremdeles ikke.

Høyre mener nå bestemt at det ikke skal gis flere dispensasjoner. Det er en uverdig behandling av eldre personer med et stort behov for omsorgsbolig at de ikke blir prioritert. Høyre ønsker derfor å stille ordføreren flg. spørsmål:

1. Hvilke tanker gjør ordføreren seg når han vet at 13 personer står på venteliste for omsorgsbolig, når han samtidig vet at det er to slike boliger som bebos av studenter?

2. Vil ordføreren med bakgrunn i denne informasjon innstille på at prosjektet avslutte ved utløpet studieåret 2020/2021 slik at de to boligene som bebos av studenter kan tildeles søkere som står på venteliste?

3. Foreligger det en evalueringsrapport over nytteverdien for beboerne (der beboerne har uttalt seg) av å ha studenter boende på Braarudtoppen?

4. Vil ordføreren fremover arbeide for at det bygges flere omsorgsboliger i vår kommune?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.