Vil glede folk som ikke gleder seg spesielt mye til jul

Anja og Geir har stallen sin full av julemat. Nå vil de sammen med gode støttespillere glede folk i Horten som ikke gleder seg til jul!