40 prosent av medlemsbedriftene til NHO sier at nyutdannede eller uerfarne jobbsøkere vil stille dårligere i konkurransen om en jobb i dag, enn det de ville for et år siden.

NHO-direktør Ole Erik Almlid sa nylig til NRK at han er veldig bekymret over tallet, fordi det viser hvordan vi i verste fall risikerer å miste en hel generasjon av ungdom ut i permanent ledighet.

Som universitet har vi liten innflytelse over utviklingen på arbeidsmarkedet, men vi mener det er viktigere enn noen gang å koble studentene på arbeidslivet gjennom studieløpet.

De siste fem årene har 257 USN-studenter vært gjennom vårt arbeidslivsmentor-program. Like mange voksne fra ulike deler av arbeidslivet har stilt opp som mentorer for studentene.

Studentene går andre eller tredje året på et bachelorstudium. En gang i måneden møter de mentorene sine, og det er studentene selv som har ansvar for å forberede samtalen. I tillegg er det fire felles samlinger i løpet av året.

Programmet arrangeres for sjette gang i år. Det startet på campus Drammen, og tilbys nå også ved campusene i Kongsberg, Hønefoss, Horten og Bø. Programmet er utviklet ved USN Handelshøyskolen, og mesteparten av studentene komme fra dette fakultetet. På Kongsberg er også ingeniørstudentene med.

Vi synes det er fint å se programmet har en god balanse både med tanke på kjønn og etnisitet. En tredjedel av årets studenter har bakgrunn fra andre kulturer enn den norske, og i Drammen er kvinneandelen over 80 prosent, som er ny rekord.

Målet med «Arbeidslivsmentor-programmet» er å hjelpe studentene på bachelor-nivå i overgangen fra studier til arbeidslivet. Det er et attraktivt program å delta på, og studentene søker selv om å få plass. Vi krever at studentene er à jour med studieprogresjonen sin, og at de har minimum C i gjennomsnittskarakter for å kunne være med. Langt over 90 prosent av studentene fullfører programmet, som foregår utenom selve studiet.

«Da jeg startet på mentorprogrammet hadde jeg mange spørsmål som jeg syntes det var vanskelig å få svar på. Nå har jeg fått svar på alle. Bare det å ha en voksen person som er nøytral til å diskutere med har vært kjempenyttig», sier en av studentene som har fullført programmet.

Mentorprogrammet er relevant både for studenter som skal rett ut i jobb etter bachelorstudiet, og for studenter som har bestemt seg for å ta mer utdanning først, eller som vurderer det. Fordi programmet er arbeidslivsfokusert, henter USN mentorer med allsidig erfaring fra arbeidslivet. Kunnskapen om arbeidslivet er førsteprioritet. Mentorene har derfor ikke nødvendigvis samme type utdanning som studentene.

Vi har også valgt å samarbeide direkte med arbeidslivets parter om deler av innholdet, blant annet med YS-forbundet Negotia, som er en partipolitisk nøytral aktør på arbeidstaker-siden.

Monica A. Paulsen, som for tiden er forbundsleder i Negotia, er selv mentor tilknyttet USN for sjette gang i år. Hun har bidratt til at Negotia nå er en del av selve mentorprogrammet ved USN, og hun skriver om det på sin egen Facebook-side:

«Så spennende for meg personlig å få en forespørsel om å være del av dette programmet som har som formål å lukke gapet mellom det å være student og det å være i arbeidslivet. Like givende hver gang!»

Paulsens opplevelse stemmer godt med vårt eget inntrykk. Vi ser at programmet også gir stor verdi til de voksne mentorene som deltar. Faktisk har over 44 prosent av årets 63 mentorer vært med som mentorer i tidligere kull. Det er ikke uvanlig at nye mentorer forteller at de har blitt anbefalt å bli med i programmet av tidligere mentorer. Årets yngste mentor er 28 år gammel, og den eldste er 80. På tross av at mentorjobben er ulønnet og foregår på fritiden, har kun én mentor trukket seg underveis i løpet av disse seks årene.

På tampen av programmet gjennomfører vi hvert år en anonym skriftlig evaluering. Når ni av ti studenter og mentorer anbefaler andre å delta i programmet, kan vi kalle dette en suksesshistorie.

USN ønsker å være landets mest arbeidslivsintegrerte universitet. Derfor jobber vi utrettelig med å bringe arbeidslivet inn i studiene, slik at studentene er godt forberedt den dagen de mottar vitnemålet sitt. Den jobben har aldri vært viktigere enn nå.