Populære tv- og filmproduksjoner minner oss stadig om at verden lar seg fascinere av den nordiske vikingtiden. Her hjemme er jeg redd for at vi har blitt så godt vant med vikingtidsarv at vi lar umistelige verdier smuldre opp mellom fingrene på oss. 

En av de aller første lovene som ble vedtatt i Stortinget etter unionsoppløsningen i 1905 var loven om fredning av og bevaring av fortidsminner. Midt i en opprivende strid med Sverige og Bernadotte-kongen Oscar 2. om Norges selvstendighet greide man altså å få på plass et lovverk som sikret kulturminnene og kulturarven for framtidige generasjoner.


Norge har det suverent viktigste vikingtidsfunnet i verden samlet på ett sted innenfor Norges grenser. Dessverre sitter de fleste partier og tvinner tommeltotter når det kommer bekymringsmeldinger fra Vikingtidshuset på Bygdøy om at Gokstadskipet er i ferd med å kollapse. Skipet har denne våren fått flere nye støtter fordi det stadig utvikler seg nye sprekker i det skjøre gamle skipet. 

«Når tusen år gamle skipsplanker begynner å sige, er situasjonen meget alvorlig. Et så gammelt treverk har ikke samme fleksibilitet som moderne tre og kan dermed kollapse fullstendig – raskt og uten forvarsel», sa direktøren ved Kulturhistorisk museum til Aftenposten i begynnelsen av mai. Han sier videre «et nytt bygg er avgjørende for en permanent sikring av skipene.»

Jeg kunne ikke vært mer enig. Og jeg vil legge til at mye har skjedd med Norges samlede ressurser både siden vikingskipene ble funnet og siden Vikingskipshuset ble bygget. 


Vi har i dag en statsfinansiell rikdom som er uten sidestykke i historien, men likevel greier vi ikke å ta vare på landets kulturarv på en skikkelig måte. Vi ser det når det gjelder istandsetting av fredede og verneverdige bygninger (inkludert de gamle kirkene våre), vi ser det innenfor museumssektoren og vi ser det spesielt tydelig i situasjonen rundt Vikingskipshuset på Bygdøy. 

Senterpartiet er det eneste partiet som har fremmet forslag om å komme med tilleggsbevilgninger for å sikre å bevare vikingskipene i revidert budsjett for 2019.Vi foreslo at Stortinget skal bevilge 12 mill. kroner til strakstiltak for å sikre vikingskipene. I tillegg foreslår vi å bevilge 35 mill. kroner i startbevilgning til nytt vikingtidsmuseum i tilknytning til det gamle Vikingskiphuset slik at arbeidet med å sikre skipene for fremtiden kan starte.

Fra Senterpartiets side er det viktig å understreke at autentiske kulturminner representerer verdier som ikke kan erstattes hvis de skades, og faren for uopprettelig skade – nå særlig på Gokstadskipet – er helt akutt. 

Personlig mener jeg Venstres statsråder, som sitter med ansvaret, snart burde lytte til alarmklokkene på Bygdøy. Verden rundt oss kan nok komme til å bli oppbrakt hvis det viser seg at uerstattelig vikingtidsarv går tapt fordi regjeringen sleper bena etter seg når det må komme på plass gode løsninger for 1000-årige skip som alt befinner seg på museum. 

Åslaug Sem-Jacobsen, kulturpolitisk talsperson i Senterpartiet