Vi har gått rundt i Horten for å spørre befolkningen om deres meninger om vår været