Ordfører Are Karlsen, Arbeiderpartiets Maria Karine Aasen-Svensrud og regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga kommer med sine reaksjoner etter at Jernbaneverket leverte sin innstilling om stasjon på Skoppum vest.