Gå til sidens hovedinnhold

– Vi vil oppløse Vestfold og Telemark fylke

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som vi vet, har mange kommuner og fylker blitt slått sammen under Høyre-regjeringa, ved hjelp av tvang. Dette er en del av sentraliseringspolitikken regjeringa fører. Dette er med på å svekke lokaldemokratiet, tjenestetilbudet og identiteten hos folk. Denne udemokratiske tvangspolitikken og overkjøringa av folks meninger er noe Senterpartiet tar sterk avstand fra. Senterpartiet har hele veien vært i mot tvangssammenslåingene, som blant annet sammenslåingen av Vestfold og Telemark.

En meningsmåling gjort av Infact for Lokalsamfunnsforeningen viser et stort flertall for å gjeninnføre Telemark og Vestfold som egne fylker. Senterpartiet vil avholde folkeavstemminger i de tvangssammenslåtte fylkene, slik at folket i de aktuelle fylkene skal få det avgjørende ordet. Altså de som kjenner på tvangssammeslåingenes konsekvenser i hverdagen, de som faktisk lever livene sine i de aktuelle fylkene. Ved en folkeavstemming sier mer enn 3/4 at de ville stemt for deling av Vestfold og Telemark. I Telemark ville 65 prosent stemt for, mens 18 prosent imot. I Vestfold ville 60 prosent stemt for, mens 22 prosent imot. Det er altså et stort flertall for å oppløse Vestfold og Telemark.

Dette er det nok flere grunner til. I undersøkelsen kommer det fram at 55 prosent mener de fylkeskommunale tjenestene har blitt dårligere, mot 7,5 prosent som mener de har blitt bedre. Det kommer også frem at et flertall på 47 prosent opplever en sentralisering av tjenestene som følge av sammenslåingen, mot 18 prosent som er uenige.

Regjeringens argumenter for sammenslåingen var at det ville føre til mindre pengebruk og bedre tjenestetilbud. Det har vist seg å ikke stemme. Det blir mer byråkrati, noe man ikke akkurat sparer penger på. Avstanden mellom folket og politikerne er blitt større. I tillegg blir tjenestetilbudene sentralisert.

Senterungdommen og Senterpartiet lytter og tar folks meninger på alvor. Vi mener det er på sin plass at det blir avholdt folkeavstemminger i de tvanssammenslåtte fylkene, og vil respektere resultatet uavhengig av utfall. Senterungdommen i Vestfold og Telemark stiller seg bak majoriteten i undersøkelsen, og vil gjeninnføre Telemark og Vestfold som egne fylker.

Vestfold og Telemark Senterungdom, ved: Anna Henriette Straume, Tor Olav Huso, Jon Olav Svartdal, Tone Susanne Kvasjord, Anne Marion Svalestog, Lars Rikard Gjerstad, Helene Oma Dahle, Halvard Brundtland, Ada Romsdalen, Christina Sophie Myklebust, Jonas Tørnes, Sander Furunes.

Kommentarer til denne saken