Helsepolitisk barometer viser at mer tilgjengelig psykisk helsehjelp er den viktigste helsesaken for velgerne i år. Så lite som én av ti føler seg trygg på at helsetilbudet til mennesker med psykiske utfordringer er godt nok. Bekymringen er dessverre godt begrunnet.

Riksrevisjonen har gransket det psykiske helsetilbudet, og dommen er nådeløs. Den viser at det er store mangler, og de manglende leveransene til regjeringen faller inn i kategorien «sterkt kritikkverdig.» Ikke et eneste år har de innfridd sitt løfte om at psykisk helsevern skal prioriteres over somatikken, kjent som «den gylne regel». Høyres kjepphest har falmet år for år. Deres ferskeste løfter om kortere ventetider blir vanskelig å ta på alvor.

Erna Solberg forsøkte likevel under partilederdebatten mandag iherdig å skape et bilde av at det er Arbeiderpartiet velgerne bør frykte dersom de er opptatt av psykisk helse og landets mest sårbare pasienter. Hun eksemplifiserte med pasienter med spiseforstyrrelser, og påsto at Capio anoreksisenter er redd for at Jonas Gahr Støre blir statsminister. Dagen etter gikk daglig leder for dette senteret ut og avviste at de har sagt dette.

Sitat Solberg «Arbeiderpartiet går til valg på å frata pasientrettigheter». Helt feil! Arbeiderpartiet vil styrke pasientrettighetene, men vil fjerne en etableringsrett for private sykehus til å drive på de offentlige lokalsykehusenes regning. Vi skal øke rammefinansieringen, øke kapasiteten, ansette flere og få ned ventetidene. Da kan vi begynne å snakke om å innfri pasientrettigheter og tilby hjelp til flere – av høyere kvalitet.

Det er grovt av en statsminister å antyde at pasienter med anoreksi har noe å frykte hvis Arbeiderpartiet kommer i regjering, når hun selv ikke har klart å holde løftene hun selv gav på psykisk helse ett eneste år. Statsministeren velger å snakke om et privat behandlingssted i Bergen, når det grunnleggende problemet er sengeplasser som har blitt borte under hennes ledelse.

Det er på høy tid med en snuoperasjon. Arbeiderpartiet har programfestet at vi skal lage en forpliktende opptrappingsplan for psykisk helse og få ned behandlingskøene, slik at alle som har behov for akutt hjelp, får det. Vi skal stoppe nedbyggingen av døgnplasser og gjennomgå utskrivingspraksisen. Vi har også programfestet at vi vil prøve ut løsninger der alle henviste får muligheten til en vurderingssamtale.

Om du er en av dem som har psykisk helse som din viktigste helsesak i år er det ikke en endret kurs du bør frykte. Arbeiderpartiet er tydelig på at vi skal lykkes med en snuoperasjon på dette området. Pasienter, pårørende og fagfolk i hele landet i fortjener bedre tilbud og økt trygghet.