Det synes vi er helt uforståelig i den krevende situasjonen vi står i, tusenvis av mennesker innen bygg og anlegg risikerer å bli arbeidsledige.

Entreprenørselskapet Isachsen Anlegg varslet nylig at de blir nødt til nedbemanne med 100 stillinger. Blant annet som følge av sviktene ordretilgang, og etter at koronapandemien slo til i mars har situasjonen vært krevende grunnet lav oppdragsmengde. Samtidig har Stangeland Maskin og Risa AS i Rogaland sendt ut permitteringsvarsel til rundt 140 ansatte.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg kan samtidig melde om at deres næring er hardt rammet, ting stopper opp og blir satt på vent. De er redd for at tusenvis av arbeidsplasser kan forsvinne.

Hareide erkjenner at veibevilgningene flater ut. De flater ikke bare ut Hareide, det er en reell nedgang.Samferdselsministeren kontrer ved å vise til at man har valgt å øke satsingen på jernbane og bymiljøpakker i budsjettet. Problemet er at dette er prosjekter som allerede er avtalt og planlagt, det er ingen ny satsing – bare oppfølging av tidligere forpliktelser.

Samferdselsbudsjettet inneholder derfor ingen ekstraordinære satsinger i møte med den krevende situasjonen landet står i.

Dette holder bare ikke. Det er beregnet at 1 milliard brukt til veiformål vil kunne sysselsette nær 1.000 personer. Derfor mener FrP det er riktig at vi bevilger en asfalt-milliard, og vil sette i gang større og mindre prosjekter i hele landet. Vi synes ikke samferdselsministeren tar helt inn over seg alvoret vi står i. Reasfaltering av landets veier kan igangsettes raskt og kan enkelt skaleres opp og ned. Det er et effektivt tiltak.

Du har muligheten Hareide, det er nå det trengs.