Velferdstjenesteutvalget leverte sin rapport 1. desember. Funnene er interessante. Utvalget fant ikke noe som tilsier at private velferdsaktørene oppnår noen «superprofitt.» Det er heller ikke påvist at ansatte hos private aktører har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det offentlige i samme sektor. Dette bør firerbanden Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Trygve Slagsvold Vedum og Bjørnar Moxnes merke seg.

Utvalget mener imidlertid det er behov for større åpenhet om eierskap, organisering og økonomi hos private aktører. Det er viktige innspill for oss som mener at en miks av private og offentlige aktører gir folk bedre tjenester. Og kanskje det viktigste av alt: det er behov for gjøre kommunene til gode innkjøpere. Det gjelder både i barnehagesektoren, barnevernet og den kommunale helse- og omsorgssektoren.

Ta barnehagesektoren som et eksempel. 96 prosent av de ansatte i private barnehager har vanlig tarifflønn. De private barnehagene får ikke en krone mer enn de offentlige barnehagene. Foreldre er gjennomgående mer fornøyd med private barnehager enn de kommunale. Så lenge det stilles krav til kvalitet og anstendig lønns- og arbeidsvilkår, er det ikke et stort problem at de som tar risiko og starter egen barnehage også tjener noe penger dersom de lykkes. Samtidig peker utvalget på at det er behov for å oppdatere regelverket for finansieringen i barnehagesektoren. Derfor har vi nå etablert et nasjonalt tilsyn som skal føre kontroll med de private barnehagene.

Å stille krav er ikke det samme som å forby private aktører å lage gode velferdstjenester. Velferds-Norge er avhengig av et godt samarbeid mellom private og offentlige aktører. Denne modellen har i mange år sørget for at det er nok barnehageplasser og sykehjemsplasser. Koronapandemien har også vist hvor viktig det er å ha private klinikker, testkapasitet og laboratorier som en del av velferdsmiksen for å unngå at kapasiteten blir sprengt.

Jonas Gahr Støre har sagt at han ikke vil bruke ordet «velferdsprofitør», fordi han synes «ikke det er en riktig merkelapp å sette på dem som driver i arbeidslivet». Men hans eget parti tar stadig politikken og retorikken et hakk nærmere Rødts Bjørnar Moxnes. Her ser også Senterpartiet ut til å ha forlatt den ansvarlige og fornuftige linjen.

I mange rødgrønne kommuner mister private aktører kontrakter, til tross for at både brukerne og de ansatte tar til motmæle. Dette skjer ikke fordi de leverer dårlige tjenester, men fordi ideologi står i veien for kvalitet og fornuft. Velferdssamfunnet vårt har ikke råd til en polarisert debatt om private velferdsleverandører. La oss heie frem fakta, kunnskap og pragmatisme – og godt samarbeid!