Ordførerne i Horten og Færder har vært i Oslo og snakket med partikollega Barth Eide. Nå gjelder det å rense Oslofjorden for nitrogen. Den er utpekt som det største problemet fjorden har å stri med. Vi må bruke milliarder på å gjøre kloakken nitrogenfri. Nå vet ikke jeg mye om nitrogen utenom at den er gjødsel og dermed stimulerer til vekst, men her på ting vi ikke vil skal gro. Det jeg vet er at dette vil ta tid og tid har vi ikke mye av. Vi er allerede tiår på etterskudd når vi snakker om å hjelpe fisk og annet liv.

Da den helhetlige planen for fjorden kom ble det nevnt en rekke tiltak som skal/kan gjøres. Men helt uten årstall eller finansiering. Mange har kalt den et såpestykke med runde kanter. En hvilepute mens man trenerer og venter på noe.

Men vi vet at det finnes fisk som lever i denne, for noen, mer enn døende fjorden. Noen av oss mener at man med enkle grep kan gjøre den mye bedre mens vi venter. Man vet at 100 år med overfiske, bokstavelig talt, har satt sine spor så hvorfor ikke gjøre noe med det? Man innførte med brask og bram det man kaller vern, men det er mere et vern for fortsatt yrkesfiske i fjorden enn et vern for fisken. Som eneste sted i landet tråler man reker med åpen trål. Forskjellen er bare at nå kalles det forskningstråling. Det er en stor skam og provokasjon, og viser bare hvor useriøst man tar problemene.

Drømmen om et lite verneområde i fjorden har jeg skrevet om fra 2005 og det med et håp om at en rødgrønn regjering som kjøpte villaen til Vaske-Bakke i Oslo for 10 mill kr for å gi flere tilgang til fjorden kanskje også ville gi de samme folkene et bedre fiske i fjorden. Det ville de ikke og de blågrønne fulgte opp.

Jeg har små forhåpninger til at dagens regjering vil gjøre noe. Det hjelper ikke sportsfiskerne at det i havressursloven står at de ville ressursene i havet tilhører fellesskapet så lenge man behandler vårt område hvor fellesskapet utgjør 1,5 mill mennesker som om det var et sted på Finnmarkkysten. Det hjelper lite å slå rundt seg med at nå er det vanlig folks tur så lenge man fortsetter å forfordele noen ytterst få personer.

Her kan man starte med et bittelite verneområde der målet innen 2030 er 10 prosent av vårt enorme havområde. Her kan Hvermansen se at vern virker, noe som ikke er tilfelle om man verner et stort område langt til havs. SV jobber fortsatt med vern i deler av fjorden. Men hvor skal de hente nødvendig hjelp til å få flertall? Ap og Sp stemte nei sist SV prøvde seg så det er neppe håp i hengende snøre for at de skal ha forandret mening.

Men det er lov å drømme, for utopier er bare drømmer som ennå ikke er gjennomført.