– Vi skal komme oss gjennom dette også

Alle ølkraner stenges i to uker. Pubverten tar det med fatning.