Gå til sidens hovedinnhold

Vi sender kommunestyret direkte

Artikkelen er over 1 år gammel

Under kan du se lista over sakene som skal behandles i dag.

001/20 Godkjenning av møteprotokoll Vedlegg

002/20 Referatsaker

003/20 Alt alenearbeid på natt i Horten kommune og finansiering Vedlegg

004/20 Temaplan boligsosialt arbeid 2020/21 Vedlegg

005/20 BPA - avklaring i forbindelse med ny utlysning av konsesjoner

006/20 Bakkeåsen omsorgsboliger - justering av ramme og konsept

007/20 Planstrategi 2020-2024 Faktagrunnlag Vedlegg

008/20 Prosjekt broer over kanalen - status og videre fremdrift Vedlegg

009/20 Brygger - Horten Roklubb

010/20 Nordskogen og Lillås skole - utredning av sammenslåing Vedlegg

011/20 Fagerheim skole – Klimamål Vedlegg

012/20 Kulturkvartalet - Ivaretakelse av tiltak fra fase 2

013/20 Kultur- og talentprisen – Endring

014/20 Skolerute Hortenskolen 2021-2022 og 2022-2023 Vedlegg

015/20 Revidert selskapsavtale - Vestfold Vann IKS Vedlegg

016/20 Vinterskilting Vestre Braarudgate

017/20 Behandling av selskapskontrollrapport VIB, Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vedlegg

018/20 Indre havn - Sykehusbrygga - overdragelse av eiendom Vedlegg

019/20 Fastsettelse av planprogram - områderegulering for Campus Vestfold og Borre Vedlegg

020/20 Hellandveien 170, 98/1 - permanent terrengoppfylling for godsterminal - dispensasjon fra reguleringsplaner - klage – saksfremstilling Vedlegg

021/20 96/16 Kopstad godsterminal - uttransport av deponerte masser - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene § 3.2 a og b – saksfremstilling Vedlegg

022/20 Kopstad godsterminal - adkomstvei - planinitiativ - ny behandling – saksfremstilling Vedlegg

023/20 Nasjonal transportplan 2022-2033 - innspill til Vestfold og Telemark fylkeskommune - prioriteringer på transportområdet Vedlegg

024/20 Kirkeveien 10, 119/33 - 8 samlokaliserte boliger - reguleringsplan – Klagesak Vedlegg

025/20 Forlengelse av miljøtunnell på RV19 mot nord - arbeid med ekstern finansiering Vedlegg

026/20 Rusreformutvalgets innstilling - fra straff til hjelp – høring Vedlegg

Kommentarer til denne saken