Da vi i våres fikk skatteoppgjøret, ble både min mann og jeg glad da vi får noen kroner tilbakebetalt! Tidligere år har penger til gode gjerne blitt utbetalt i løpet av juni. I år har vi ventet og ventet, og juni utløp.

Jeg valgte da å ringe til Skatteetaten med dette spørsmålet: «når blir pengene blir utbetalt?» Svaret jeg fikk overrasket meg og jeg ble en smule irritert! De av oss som fortsatt leverer skattemeldingen på «gamlemåten», får ikke utbetalt før til høsten.

Vi kan vente, det er ikke det, men det er ikke poenget. Hvilken rett har Skatteetaten til å «beholde» mine/våre penger som egentlig har vært klar til å utbetales nå i flere måneder? Hadde vi blitt skyldig skatt, hadde vi da kunne ventet med å betale til høsten?! Jeg og min mann er ikke «digitalgenerasjonen» og blir da «straffet» for at vi ikke leverer skattemeldingen på nettet.

Vi greier allikevel å leve våre liv utmerket, men vi merket en diskriminering av oss eldre som ikke er «digitale».