Gå til sidens hovedinnhold

– Vi må holde oss hjemme for å bekjempe ensomheten

Mange føler seg ekstra ensomme nå under koronapandemien. Men om vi både overholder smitteverntiltakene og tenker litt nytt, er det mulig å komme raskere tilbake til hverdagen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Halvparten under 30 sier de føler på ensomhet under koronapandemien. Studenter i en ny by er særlig utsatt. Eldre på sykehjem, som fra før var utsatt for ensomhet, har i lang tid vært avskåret fra besøk. Jo bedre vi blir til å overholde smitteverntiltakene og tenke nytt om de rundt oss, jo raskere kan vi ta tilbake hverdagen.

Erna har nå innstendig bedt oss om å holde oss mer hjemme. Dette er dessverre den enkleste måten å unngå at viruset får herje igjen på, slik at helsevesenet blir overbelastet. Vi har sett det både her og i andre land. Slik vil vi ikke ha det.

Anbefalingen om å holde seg hjemme, blir for mange en anbefaling om å være alene. Det er ikke farlig i seg selv å være alene. Men å være ensom, er farlig for helsa vår. De som var ensomme fra før bærer den største byrden. Noen få har mistet venner og familie på grunn av korona, men noen blant oss hadde ingen venner i mars heller. Det knyter seg i magen min av å tenke på det.

Ensomhet fjernes ikke med politiske vedtak alene. Vi kan alle bidra ved å se de rundt oss. Ta en ekstra telefon, eller foreslå den felles skogsturen du har utsatt en stund.

Høyres politiske bidrag er å få til en handlingsplan for å redusere ensomhet. Det må forskes mer på ensomhet, og ikke minst hvilke tiltak som er mest effektive.

Ensomhet og psykiske vansker går ofte hånd i hånd. Noen utvikler psykiske problemer på grunn av ensomhet, mens andre blir ensomme som følge av psykiske problemer. Dette betyr at vi må styrke den psykiske helsetjenesten.

Jobben er påbegynt. Skolehelsetjenesten er styrket, det er innført psykisk helsehjelp i 62 kommuner og bydeler, og det er innført pakkeforløp og fritt behandlingsvalg for psykisk helse. Ventetidene har gått ned, og det skal de fortsette å gjøre.

I disse dager legges det også frem en tiltaksplan rettet mot sårbare grupper. Den inneholder 158 millioner kroner til tiltak for studenters psykiske helse, og oppfølging og samtaletilbud til ungdom som sliter. I tillegg styrkes informasjonstiltakene rettet mot innvandrerbefolkningen og forebygging av vold i nære relasjoner.

Politikk kan gjøre en hel del for å hjelpe ensomme mennesker. Men det viktigste er at vi ser hverandre, er rause og tar vare på hverandre i en vanskelig periode. Det må vi stort sett gjøre hjemmefra en stund til.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.