Det er fremdeles altfor mange barn og unge som blir mobbet i og utenfor skolegården. Sånn kan vi ikke ha det. Selv om tall viser at mobbingen har gått nedover de siste årene, er hver mobbehendelse en for mye. Skolen skal være et trygt og godt sted å være, og ingen av våre elever skal måtte gå på skolen med en klump i magen.

Nylig kunne man se en gripende episode om mobbing i TV2s dokumentarserie Norge bak fasaden, som dokumenterer hvordan mobbing i skolen kan prege et menneske resten av livet. Mobbing er grusomt og kan ødelegge liv, noe som dessverre er et stort samfunnsproblem. Det å gi barn en trygg og god barndom og oppvekst er det viktigste forebyggende tiltaket vi har.

Nye tall fra Elevundersøkelsen 2020 viser at 5,8 prosent av elevene har blitt mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere i 2020. Det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med 2019. Andelen elever som blir mobbet av medelever er stabil, mens andelen som blir mobbet av lærere synker. Andelen elever som mobbes digitalt har derimot økt fra 1,8 prosent i 2019 til 2,2 prosent i 2020. Økningen er på de laveste trinnene, og en del av økningen fra 2019 er relatert til at mobbingen er gjennomført at noen som ikke er elever på skolen, eller som man ikke kjenner.

Når mobbingen flyttes mer og mer over på nett, må vi sørge for at elevene lærer mer om digitale ferdigheter og dømmekraft. Derfor er jeg glad for at det har økt fokus i de nye læreplanene fra 2020.

Et trygt og godt læringsmiljø er helt avgjørende viktig for at man skal få til god læring. Trives man bedre, lærer man bedre. Mindre mobbing, fysisk og digitalt, bidrar til mindre frafall, færre med skolevegring og flere elever som gleder seg til å gå på skolen for å møte venner.

Høyre i regjering har satt i verk en rekke tiltak for å styrke skolenes arbeid med å forebygge, oppdage og håndtere mobbing. I 2017 innførte vi en ny og streng mobbelov. Den setter eleven i sentrum, styrker barnas rettigheter og skal gi raskere hjelp. Vi har også fått opprettet en nettside hvor man enkelt kan melde fra om mobbing, og fått på plass mobbeombud i alle fylker. Regjeringen åpnet i 2017 for at elever og foreldre som mener at skolen ikke håndterer mobbesaker godt nok, kan klage til fylkesmannen.

Som politikere kan vi lage lover og regler for å sikre at barns rettigheter ivaretas, men det er hver enkelt lærer og skole som må legge ned innsats og jobbe grundig og kontinuerlig for å forebygge og fange opp mobbing.

Hardt arbeid gjenstår, for ett barn mobbet er ett for mye. Og vi er ikke i mål før vi har nådd nullvisjonen vår.